Na VŠE proběhly zkoušky z komerční italštiny

V pátek 31.05 se konala na VŠE v Praze zkouška z komerční italštiny úrovně A2 a B1. Zkoušku absolvovali čtyři studenti – jeden na úrovni A2 a tři studentky na úrovni B1. 

Zkouška se koná ve spolupráci s Camic (Česko-italská obchodní komora) a Società Dante Alighieri. Za Camic dorazila na VŠE paní Francesca Tonelli, Società Dante Alighieri reprezentovala paní Claudia Cimini. Všichni studenti zkoušku úspěšně složili, gratulujeme!

Pokud máte zájem o bližší informace o zkoušce, konzultujte naše webové stránky nebo se obraťte přímo na garantku italštiny, PhDr. Miroslavu Ferrarovou (miroslava.ferrarova@vse.cz).