Teorie vyučování ekonomických předmětů

Ke studiu doktorského oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek a s ohledem na kapacitu školitelů. Studijní program má standardní délku studia tři akademické roky a maximální délku studia pět akademických let.

Bližší informace viz http://ffu.vse.cz/studium/doktorske-studium-2/

Bližší informace o přijímacím řízení viz http://ffu.vse.cz/zajemci-o-studium/doktorsky-studijni-program/