PK BS Francouzština

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z francouzštiny (bakalářské studium)

Katedra románských jazyků FMV VŠE otevírá přípravné kurzy na přijímací zkoušky z jazyka na bakalářské studium na VŠE (PK BS francouzština). Náplň kurzů se soustředí na systematické procvičování základních gramatických jevů, které se objevují v přijímacích testech z jazyka.

Kurzy jsou určeny pro:

  • pražské i mimopražské středoškoláky, kteří budou dělat přijímací testy na bakalářské obory na VŠE
  • další zájemce o jazykovou průpravu na úrovni vstupních testů na BS na VŠE

 

Typy kurzů PK BS:

  • Semestrální

Počet hodin celkem: 20 hodin (10x 2 hodiny)

Dotace: 2 vyučovací hodiny/1 týden 

Délka trvání kurzu: 10 týdnů

Termín konání kurzu: přípravné kurzy se v LS 19/20 konat nebudou

Den a čas konání kurzu:

Místo konání kurzu:  budova VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov

Cena kurzu: 2 900 Kč

 

  • Intenzivní

Počet hodin celkem: 20 hodin (5 x 4 vyučovací hodiny)

Dotace: 4 vyučovací hodiny (2x 90 minut)

Délka trvání kurzu:  1x za 14 dní

Termíny konání kurzu: přípravné kurzy se v LS 19/20 konat nebudou

Den a čas konání kurzu:

Místo konání kurzu: budova VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov 

Cena kurzu: 2 900 Kč

 

Kurzy budou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní vstupní úroveň francouzštiny, případně jiná pokročilá úroveň. Studijní materiály budou vycházet z interních materiálů Katedry románských jazyků či aktuálních knižních a internetových zdrojů a studenti je obdrží od vyučujícího přímo při výuce.

Jazykové kurzy francouzštiny pořádané Katedrou románských jazyků FMV VŠE mají požadovaný odborný kredit, garantovaný pracovištěm.

Doporučená literatura:

DELATOUR, Y.; JENNEPIN, D. Grammaire-Cours de Civilisation francaise de la Sorbonne-350 Exercices, Niveau moyen. Paris: Hachette, Nouvelle édition, 1996

HENDRICH, J.;TLÁSKAL, J.; RADINA, O. Francouzská mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelstí, 1992

Zápis do kurzu: Zápis do kurzů bude probíhat pouze elektronicky. V případě zájmu se obraťte na sekretářku KRoJ, paní Patricii Parschovou (patricie.parschova@vse.cz), která vám zašle přihlášku do kurzu. V přihlášce prosím nezapomeňte uvést typ kurzu (intenzivní/semestrální), který chcete navštěvovat.

Termíny přihlášování: do 20.01.2020 elektronicky na adrese: patricie.parschova@vse.cz

Pokyny k platbě budou zájemcům sděleny po přijetí vyplněné přihlášky.