PK BS Francouzština

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z francouzštiny (bakalářské studium)

Katedra románských jazyků FMV VŠE otevírá přípravné kurzy na přijímací zkoušky z jazyka na bakalářské studium na VŠE (PK BS francouzština). Náplň kurzů se soustředí na systematické procvičování základních gramatických jevů, které se objevují v přijímacích testech z jazyka. V LS 2022 proběhne pouze semestrální kurz.

Kurzy jsou určeny pro:

  • pražské i mimopražské středoškoláky, kteří budou dělat přijímací testy na bakalářské obory na VŠE
  • další zájemce o jazykovou průpravu na úrovni vstupních testů na BS na VŠE

 

V LS 2021/2022 NEBUDOU KURZY FRANCOUZSKÉHO JAZYKA OTEVŘENY.

 

Typy kurzů PK BS:

  • Semestrální

Počet hodin celkem: 24 hodin (12 x 2 hodiny)

Dotace: 2 vyučovací hodiny/1 týden 

Délka trvání kurzu: 12 týdnů

Termín konání kurzu: 

Den a čas konání kurzu:

Místo konání kurzu: prezenčně

Cena kurzu: 2 900 Kč

Kurzy jsou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní vstupní úroveň francouzštiny, případně jiná pokročilá úroveň. Studijní materiály vycházejí z interních materiálů Katedry románských jazyků či aktuálních knižních a internetových zdrojů a studenti je obdrží od vyučujícího přímo při výuce.

Jazykové kurzy francouzštiny pořádané Katedrou románských jazyků FMV VŠE mají požadovaný odborný kredit, garantovaný pracovištěm.

Doporučená literatura:

DELATOUR, Y.; JENNEPIN, D. Grammaire-Cours de Civilisation francaise de la Sorbonne-350 Exercices, Niveau moyen. Paris: Hachette, Nouvelle édition, 1996

HENDRICH, J.;TLÁSKAL, J.; RADINA, O. Francouzská mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelstí, 1992

Zápis do kurzu: bude probíhat přes informační systém školy INSIS. Podrobný popis přihlášení a link do systému INSIS naleznete na webové stránce: https://fmv.vse.cz/dalsi-moznosti-studia/pripravne-kurzy/

  • POZOR: v přihlášce zvolit OBOR: K-FMV-PK Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám /
    KURZ Přípravný kurz francouzský/příp. španělský jazyk

Termíny přihlašování: 25/11/202 – 17/1/2022

Informace: patricie.parschova@vse.cz