PK BS Francouzština

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky z francouzštiny (bakalářské studium)

Katedra románských jazyků FMV VŠE v Praze otevírá přípravné kurzy na přijímací zkoušky z jazyka na bakalářské studium na VŠE v Praze (PK BS francouzština). Náplň kurzů se soustředí na systematické procvičování základních gramatických jevů, které se objevují v přijímacích testech z jazyka. V LS 2023 proběhne semestrální i intenzivní kurz.

Kurzy jsou určeny pro:

  • pražské i mimopražské středoškoláky, kteří budou dělat přijímací testy na bakalářské obory na VŠE v Praze
  • další zájemce o jazykovou průpravu na úrovni vstupních testů na BS na VŠE v Praze

 

Typy kurzů PK BS:

  • Semestrální PKFR Přípravný kurz francouzský jazyk

Počet hodin celkem: 26 hodin (13 x 2 hodiny)

Dotace: 2 vyučovací hodiny/1 týden 

Délka trvání kurzu: 13 týdnů

Termín konání kurzu: 24.1. – 18.4. 2023

Den a čas konání kurzu: každé úterý 16:15 – 17:45

Místo konání kurzu: prezenčně na VŠE v Praze, nám. W. Churchilla, Praha

Cena kurzu: 2 900 Kč

 

  • Intenzivní PKFR1 Přípravný kurz francouzský jazyk – online (Teams)

Počet hodin celkem: 13 hodin

Dotace: 3 bloky 

Délka trvání kurzu: leden – březen 2023

Termíny konání kurzu: 30.1. / 20.2. / 13.3. 2023

Den a čas konání kurzu: pondělí 16:00 – 19:30

Místo konání kurzu: online přes MS Teams

Cena kurzu: 1  500 Kč

 

Kurzy jsou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní vstupní úroveň francouzštiny, případně jiná pokročilá úroveň. Studijní materiály vycházejí z interních materiálů Katedry románských jazyků či aktuálních
knižních a internetových zdrojů a studenti je obdrží od vyučujícího přímo při výuce.

Jazykové kurzy francouzštiny pořádané Katedrou románských jazyků FMV VŠE v Praze mají požadovaný odborný kredit, garantovaný pracovištěm.

Doporučená literatura:

DELATOUR, Y.; JENNEPIN, D. Grammaire-Cours de Civilisation francaise de la Sorbonne-350 Exercices, Niveau moyen. Paris: Hachette, Nouvelle édition, 1996

HENDRICH, J.;TLÁSKAL, J.; RADINA, O. Francouzská mluvnice. Praha: Státní pedagogické nakladatelstí, 1992

Zápis do kurzu: bude probíhat přes informační systém školy INSIS. Podrobný popis přihlášení a link do systému INSIS naleznete na webové stránce: https://fmv.vse.cz/dalsi-moznosti-studia/pripravne-kurzy/

  • POZOR: pro zapsání se do prezenčního kurzu zvolte v přihlášce PKFR.
    Pro zápis do online kurzu zvolte PKFR1
  • V přihlášce zvolit OBOR: K-FMV-PK Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám /
    KURZ Přípravný kurz francouzský jazyk

Termíny přihlašování: 14.11.202215.01.2023  

Informace: patricie.parschova@vse.cz