Předměty

1. Student si volí dva POVINNÉ předměty z následující nabídky (12ECTS):

2AJ501 Komerční angličtina 6 ECTS
2RO501 Komerční francouzština (B2/C1) 6 ECTS
2NJ501 Komerční němčina 6 ECTS
2RO561 Komerční španělština (B2/C1) 6 ECTS

 

Ident Garant Sylabus
2AJ501 PhDr. Zdena Pošvicová https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2AJ501,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152489
2NJ501 Tobias Cramer, Ph.D. https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2NJ501,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152685
2RO501 PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2RO501,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152988
2RO561 PhDr. Ludmila Mlýnková https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2RO561,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152993

 

2. Student si volí dva POVINNĚ VOLITELNÉ předměty zaměřené na odborný psaný projev z nabídky (6 ECTS):

2AJ509 Academic Writing – odborný písemný projev 3 ECTS
2RO315 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 3 ECTS
2NJ398 Překladatelsko-tlumočnický seminář 3 ECTS
2RO372 Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1) 3 ECTS

 

Ident Garant Sylabus
2AJ509 PhDr. Zdena Pošvicová https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2AJ509,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152492
2NJ398 Mgr. Iva Michňová, Ph.D. https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2NJ398,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152681
2RO372 PhDr. Lada Hazaiová, Ph.D. https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=158800;zpet=/katalog/index.pl?obdobi=301,jak=dle_jmena
2RO315 Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MBA https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=158787;zpet=/katalog/index.pl?obdobi=301,jak=dle_jmena

 

3. Student si zapisuje dva VOLITELNÉ předměty  z následující nabídky (12ECTS):

2AJ503 Americká civilizace 6 ECTS
2AJ502 Britská civilizace 6 ECTS
2RO503 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – francouzsky 6 ECTS
2RO505 Francie a frankofonní země: politika, historie a kultura (B2/C1) 6 ECTS
2RO461 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – španělsky 6 ECTS
2RO462 Civilizace Španělska a Latinské Ameriky (B2/C1) 6 ECTS
2NJ419 Reálie německy mluvících zemí 6 ECTS

 

Ident Garant Sylabus
2AJ503 PhDr. Ing. Rudolf Chalupský https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=158309;zpet=/katalog/index.pl?obdobi=301,jak=dle_jmena
2AJ502 PhDr. Ing. Rudolf Chalupský https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2AJ502,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152490
2RO462 PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. https://insis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=174789;zpet=/auth/katalog/index.pl?obdobi=341,jak=dle_jmena
2RO503 PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=158812;zpet=/katalog/index.pl?obdobi=301,jak=dle_jmena
2RO461 PhDr., Mgr. Marcela Vrzalová Hejsková, Ph.D. https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=158807;zpet=/katalog/index.pl?obdobi=301,jak=dle_jmena
2RO505 PhDr. Janka Priesolová, CSc. https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=167514;zpet=/katalog/index.pl?obdobi=321,jak=dle_jmena
2NJ419 Tobias Cramer, Ph.D. https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=2NJ419,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=152683