Přihlašování ke zkoušce

Vzhledem k tomu, že organizace závěrečné ústní zkoušky je náročná (každý student má jinou kombinaci jazyků a jiné studijní tempo), je nutná Vaše aktivní součinnost.

V průběhu každého semestru Vás všechny osloví sekretářka KROJ (paní Patricie Parschová) s dotazem, zda plánujete skládat SZZ/SOZ v návazném zkouškovém období. Reakce se samozřejmě očekává pouze od studentů, pro které dotaz bude aktuální.

 

 

Postup při skládání SZZK/SOZ z VS 2KJ:

Písemná zkouška se bude konat prezenčně. V uvedený den a hodinu dostanete na svůj email zadání (bude též nahráno do dokumentového serveru), které zpracujete a ve formátu .doc odevzdáte do odevzdáváren, jež jsou otevřeny v předmětech SZZ (2KJ) či SOZ (2KJ2). Odevzdávárnu volíte dle příslušného jazyka („ANGLIČTINA“, „FRANCOUZŠTINA“ atp.). Vždy můžete využít slovníků, tištěných i elektronických. Konkrétní detaily týkající se technických aspektů (diakritika, přesný rozsah apod.) Vám sdělí garanti příslušných jazyků a předmětů.

Struktura písemné zkoušky:

    1. jazyk 1 = esej, překlad do jazyka, překlad z jazyka
    2. jazyk 2 = esej, překlad do jazyka, překlad z jazyka

Délka zkoušky je 4h, písemné části z jednotlivých jazyků se píšou vždy v jiný den, tedy nemusíte mít obavu, že byste psali náročné testy z obou jazyků ihned po sobě.

Podrobné instrukce k ústní části SZK/SOZ budou následovat. Ústní zkoušení se bude konat prezenčně v budově na Žižkově. Pokud se prezenčního konání ústní zkoušky nemůžete zúčastnit, neprodleně o této skutečnosti informujte sekretářku katedry (parschp@vse.cz) nebo vedoucí katedry (olga.vilimkova@vse.cz). Zároveň podejte e-žádost o povolení zkoušky online, postup viz zde níže: