Přihlašování ke zkoušce

Vzhledem k tomu, že organizace závěrečné ústní zkoušky je náročná (každý student má jinou kombinaci jazyků a jiné studijní tempo), je nutná Vaše aktivní součinnost.

V průběhu každého semestru Vás všechny osloví sekretářka KROJ (paní Patricie Parschová) s dotazem, zda plánujete skládat SZZ/SOZ v návazném zkouškovém období. Reakce se samozřejmě očekává pouze od studentů, pro které dotaz bude aktuální.

 

 

V případě, že se v uvedeném semestru chystáte na zkoušku, zašlete na email parschova@vse.cz  nejpozději do konce října 2020 (platí pro ZS 2020/2021):

  • Potvrzení, že budete zkoušku skládat (prosté slovní vyjádření).
  • Kombinaci jazyků, které studujete.
  • Předmět, z kterého si přejete absolvovat doplňkovou otázku v ústní části zkoušky (viz výše), tedy jazykový region, resp. předmět reálií, který jste absolvovali a který je vám svou tematikou nejbližší.

Následně od paní sekretářky dostanete instrukce, který den budete skládat ústní zkoušku – na toto datum se následně v InSISu zapíšete. Státní zkouška je vypsána v InSIS jako mimosemestrální kurz v rámci sekce Portál studenta (název státní zkoušky/souborné zkoušky se shoduje s názvem vedlejší specializace). Harmonogram zkoušek je nutné plánovat s ohledem na jazykové kombinace, tudíž kroky musí proběhnout v této posloupnosti a studenti si nemohou termíny volit samostatně.

Jakmile budete mít uzavřené všechny dílčí předměty VS, tj. splníte požadavek 30ECTS, je nutné na studijním oddělení zajistit potvrzení o splnění všech povinností (e-žádost) a dokument pak obratem zaslat opět paní Parschové (pro každý semestr budete znát konkrétní datum, do kterého bude nezbytné tento dokument zaslat).

Paní Parschová Vám zašle data konání písemných testů, potvrdí váš zápis na ústní část, případně zašle další instrukce.