PK BS Španělština

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky ze španělštiny (bakalářské studium)

Katedra románských jazyků FMV VŠE otevírá přípravné kurzy na přijímací zkoušky z jazyka na bakalářské studium na VŠE (PK BS španělština). Náplň kurzů se soustředí na systematické procvičování gramatických jevů, které se běžně objevují v přijímacích testech z jazyka.

Kurzy jsou určeny pro:

  •  pražské i mimopražské středoškoláky, kteří budou dělat přijímací testy na bakalářské obory na VŠE
  • další zájemce o jazykovou průpravu na úrovni vstupních testů na BS na VŠE

 

Typy kurzů PK BS:

  • Semestrální

Počet hodin celkem: 20 hodin (10x 2 hodiny)

Dotace: 2 vyučovací hodiny/1 týden (1x 90 minut)

Délka trvání kurzu: 10 týdnů

Termín konání kurzu:   PRO MALÝ POČET ZÁJEMCŮ NEBUDE NA JAŘE 2018 OTEVŘEN

Den a čas konání kurzu:  úterý 18 – 19.30 hod. 

Místo konání kurzu: budova VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov 

Cena kurzu: 2 900 Kč

 

  • Intenzivní

Počet hodin celkem: 20 hodin (5 x 4 vyučovací hodiny)

Dotace: 4 vyučovací hodiny/tutoriál (2x 90 minut)

Délka trvání kurzu1x za 14 dní

Termíny konání kurzu: PRO MALÝ POČET ZÁJEMCŮ NEBUDE NA JAŘE 2018 OTEVŘEN

Den a čas konání kurzu: Sobota 10:00 – 13:20 (s přestávkou)

Místo konání kurzu: budova VŠE, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 – Žižkov 

Cena kurzu: 2 900 Kč

 

Kurzy budou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní vstupní znalost španělštiny, případně jiná pokročilá úroveň. Studijní materiály budou vycházet z interních materiálů Katedry románských jazyků či aktuálních knižních a internetových zdrojů a studenti je obdrží od vyučujícího přímo při výuce.

Jazykové kurzy španělštiny pořádané Katedrou románských jazyků FMV VŠE mají požadovaný odborný kredit, garantovaný pracovištěm.

Doporučená literatura:

Moreno García, Concha. Curso superior de español. Madrid: SGEL, 2002

Macíková, Olga; Mlýnková, Ludmila. Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press, 2010

Macíková, O., Mlýnková, L. Učebnice současné španělštiny,  1. a 2. díl. Brno: Computer Press, 2011

Zápis do kurzu: Zápis do kurzů bude probíhat pouze elektronicky. V případě zájmu se obraťte na sekretářku KRoJ, paní Patricii Parschovou (patricie.parschova@vse.cz), která vám zašle přihlášku do kurzu. V přihlášce prosím nezapomeňte uvést typ kurzu (intenzivní/semestrální), který chcete navštěvovat.

Pokyny k platbě budou zájemcům sděleny po přijetí vyplněné přihlášky.