PK BS Španělština

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky ze španělštiny (bakalářské studium)

Katedra románských jazyků FMV VŠE otevírá přípravné kurzy na přijímací zkoušky z jazyka na bakalářské studium na VŠE (PK BS španělština). Náplň kurzů se soustředí na systematické procvičování gramatických jevů, které se běžně objevují v přijímacích testech z jazyka. V LS 2021 proběhne pouze semestrální kurz.

Kurzy jsou určeny pro:

  • pražské i mimopražské středoškoláky, kteří budou dělat přijímací testy na bakalářské obory na VŠE
  • další zájemce o jazykovou průpravu na úrovni vstupních testů na BS na VŠE

 

Typy kurzů PK BS:

  • Semestrální

Počet hodin celkem26 hodin (13 x 2 hodiny)

Dotace2 vyučovací hodiny/1 týden 

Délka trvání kurzu13 týdnů

Termín konání kurzu: 25.1. – 26.4. 2021

Den a čas konání kurzu: každé pondělí 16:15 – 17:45

Místo konání kurzu: ONLINE PŘES APLIKACI TEAMS

Cena kurzu: 2 900 Kč

 

Kurzy budou vedeny v českém jazyce. Předpokládá se předmaturitní či pomaturitní vstupní znalost španělštiny, případně jiná pokročilá úroveň. Studijní materiály budou vycházet z interních materiálů Katedry románských jazyků či aktuálních knižních a internetových zdrojů a studenti je obdrží od vyučujícího přímo při výuce.

Jazykové kurzy španělštiny pořádané Katedrou románských jazyků FMV VŠE mají požadovaný odborný kredit, garantovaný pracovištěm.

Doporučená literatura:

Moreno García, Concha. Curso superior de español. Madrid: SGEL, 2002

Macíková, Olga, Mlýnková, Ludmila. Velká španělská gramatika. Brno: Computer Press, 2010

Macíková, Olga, Mlýnková, Ludmila. Nová učebnice současné španělštiny 1.díl. vhodné i pro samouky, 1.vyd.Brno: Albatros Media a.s., 2019

Macíková, Olga, Mlýnková, Ludmila. Díaz Faes Gonzáles, Manuel. Cvičebnice španělské gramatiky. 8000 příkladů s řešením na vedlejší straně. 1.vyd. Brno: EDIKA 2014

Zápis do kurzu: bude probíhat přes informační systém školy INSIS. Podrobný popis přihlášení a link do systému INSIS naleznete na webové stránce: https://fmv.vse.cz/dalsi-moznosti-studia/pripravne-kurzy/

  • POZOR: v přihlášce zvolit OBOR: K-FMV-PK Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám /
    KURZ Přípravný kurz francouzský/příp. španělský jazyk

Termíny přihlašování: 1/12/2020 – 15/1/2021

Informace: patricie.parschova@vse.cz