Zajímají vás cizí jazyky? 

Kromě studia jazyků v běžných kurzech máme pro vás i širokou nabídku jazykových certifikátů!

Katedra románských jazyků je jediné autorizované zkušební místo pro mezinárodní zkoušky Obchodní a průmyslové komory v Madridu (CCIM) v České republice a nabízí možnost získání jazykových diplomů na různých úrovních (B2, C1 nebo C2).

Výsledek obrázku pro CELI certificato di italiano generaliJe také jediným a exkluzivním examinátorem jazykových zkoušek z italštiny CELI – Certificato di conoscenza della lingua italiana (úrovně A1, A2, B1, B2, C1, C2; certifikáty vydává a spravuje Università per Stranieri v italské Perugii).

Výsledek obrázku pro instituto cervantesK dalším mezinárodním zkouškám, které je možné složit i na Katedře románských jazyků (ve spolupráci s Instituto Cervantes de Praga), patří zkoušky DELE.

Kromě toho připravuje na zkoušky odborné francouzštiny Pařížské obchodní komory (CCP) pro následující obory: obchod (Diplôme de français professionnel DFP Affaires, úrovně A1až C1), cestovní ruch-hotelnictví-gastronomie (DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration, úrovně A2 až B2) a nově i mezinárodní vztahy (DFP Relations internationales, úrovně B1 až C1). Úzce spolupracuje s Francouzským institutem v Praze, který je oficiálním zkušebním centrem, zkoušky se konají buď na půdě VŠE nebo v IF.

Podrobnější informace o typech zkoušek, jejich částech i přípravných kurzech, pořádaných Katedrou románských jazyků, najdete pod odkazy Mezinárodní jazykové zkoušky. Pokud vám nestačí kredity, využijte možnosti absolvovat přípravné kurzy v mimořádném studiu. Přijďte se poradit.

Rozšiřte si své jazykové kompetence a získejte některý z uznávaných mezinárodních certifikátů!


 Nepřehlédněte! Ojo! A voir! Occhio! 

V kurzu 2RO362 Příprava na zkoušky Madridské obchodní komory 2 (B2/C1) vyučuje také renomovaný ekonom z obchodní sekce španělského velvyslanectví, který je obeznámen s obsahem zkoušky i způsobem examinace. Příprava adeptů na ústní i písemnou část zkoušky bude tudíž mnohem efektivnější a zaměřená na zdokonalení výhradně těch vědomostí a dovedností, které jsou vyžadovány.

Zápis do přípravného kurzu probíhá běžným způsobem přes isis. Zájemci z řad studentů VŠE se do kurzu mohou přihlásit v rámci řádného studia i v rámci tzv. mimořádného studia (1 kredit = 700,- Kč, další info viz Sekretariát katedry).

Studentská hodnocení kurzu si můžete přečíst zde/Para acceder a las evaluaciones del curso por parte de los alumnos pulse aquí:

Evaluacion_2016


Portugalština

K méně obvyklým románským jazykům, jež si studenti mohou osvojit na KRoJ, patří portugalština. Od LS 2016/2017 je vypisován kurz Portugalštiny pro začátečníky vedený ve spolupráci s Instituto Camões. V kurzu vyučují současně český pedagog a portugalský lektor. Využijte jedinečné možnosti interaktivní jazykové výuky a přihlaste se formou řádného či mimořádného studia. Další informace o průběhu kurzu poskytne garantka portugalštiny, PhDr. Ludmila Mlýnková (ludmila.mlynkova@vse.cz).