Praktické info

Kurzy francouzštiny a španělštiny patří na naší katedře k nejnavštěvovanějším, což platí jak o kurzech pro úplné začátečníky, tak o těch pro mírně pokročilé i pokročilé studenty. Kromě jazykových znalostí, které vám umožní dorozumět se s rodilými mluvčími na cestách i při různých setkáních tady u nás, se na hodinách dozvíte i mnohé informace o francouzské, španělské a hispanoamerické kultuře.

Pokud kupříkladu chcete zjistit, nakolik se vyznáte v té francouzské, nebo hledáte důvody, proč se francouzštině začít věnovat, doporučujeme Vám udělat si hravý vědomostní kvíz, který pro Vás připravily naše kolegyně, Mgr. Zora Kidlesová a PhDr. Lenka Vodňanská. Vyhodnocení najdete na konci kvízu.

Kvíz francouzština

Jste-li studenty španělštiny a chcete – zatím alespoň virtuálně – nahlédnout do španělsky mluvícího světa, anebo váháte-li, jestli vůbec stojí za to začít se španělsky učit, prohlédněte si zajímavou fotografickou upoutávku, kterou z vlastních fotografií sestavily PhDr. Olga Macíková a PhDr. Olga Vilímková, Ph.D.

Krásný život se španělštinou

Také italština má na naší katedře tradici a je u studentů oblíbená. Chcete-li se dozvědět o italské kultuře a jazyce víc, prohlédněte si prezentaci, kterou pro vás připravila vyučující italštiny PhDr. Miroslava Ferrarová.

Italština, jazyk hudby a umění

Portugalština naopak náleží mezi méně vyučované románské jazyky, přestože jde o krásný jazyk, který rozhodně stojí za to studovat. Chcete-li se seznámit s názory studentů, kteří se pro něj rozhodli, s jejich zkušenostmi při studiu a s možnostmi využití portugalštiny v běžném životě, přečtěte si dokument, který pro Vás připravila vyučující portugalštiny PhDr. Ludmila Mlýnková.

Portugalština a já

Doplňování volné kapacity v kurzech

Všichni studenti, kteří mají chuť učit se románské jazyky, ale už nemají volné kredity, mohou vždy během prvního týdne semestru využít příležitosti přihlásit se do našich kurzů francouzštiny, italštiny, španělštiny a portugalštiny v rámci mimořádného studia (1 ECTS = 1000 Kč). Pokud máte zájem o docházku do některého z uvedených kurzů a chybějí vám kredity, vyberte si rozvrhovou akci a obraťte se na sekretariát, kde obdržíte přihlašovací formulář  a následně i platební pokyny k uhrazení celkové částky.

V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí katedry PhDr. Olgu Vilímkovou, Ph.D., (olga.vilimkova@vse.cz).

Uznání kurzů

Pokud jste získali diplomy DELF / DALF, budou Vám uznány kurzy řady 2RO101-108 (úroveň A1 až B1/B2), nikoliv však kurzy vyšší (2RO2xx a výše), zaměřené na odborný jazyk.

 

Studijní trajektorie

Pozor: všechny předměty jsou vypisovány dle vzorové studijní trajektorie, kterou velmi doporučujeme respektovat. 

Předměty 2RO201, 2RO203, 2RO301, 2RO261, 2RO263, 2RO361 jsou pravidelně vypisovány jen v zimním semestru. 

Předměty 2RO212, 2RO204, 2RO302, 2RO272, 2RO264, 2RO362 jsou vypisovány pravidelně v letním semestru, v případě dostatečného zájmu výjimečně i v zimním semestru. 

V případě, že neuspějete v předmětech 2RO212, 2RO204, 2RO272, 2RO264 v letním semestru, zapište si daný kurz v zimním semestru i s navazujícím předmětem (212 >203, 

204 >301, 272 >263, 264 >361), předejdete tak nutnosti prodlužovat si Bc studium.