Praktické info

Kurzy francouzštiny a španělštiny patří na naší katedře k nejnavštěvovanějším, což platí jak o kurzech pro úplné začátečníky, tak o těch pro mírně pokročilé i pokročilé studenty. Kromě jazykových znalostí, které vám umožní dorozumět se s rodilými mluvčími na cestách i při různých setkáních tady u nás, se na hodinách dozvíte i mnohé informace o francouzské, španělské a hispanoamerické kultuře.

Pokud kupříkladu chcete zjistit, nakolik se vyznáte v té francouzské, nebo hledáte důvody, proč se francouzštině začít věnovat, doporučujeme Vám udělat si hravý vědomostní kvíz, který pro Vás připravily naše kolegyně, Mgr. Zora Kidlesová a PhDr. Lenka Vodňanská. Vyhodnocení najdete na konci kvízu.

Kvíz francouzština

Jste-li studenty španělštiny a chcete – zatím alespoň virtuálně – nahlédnout do španělsky mluvícího světa, anebo váháte-li, jestli vůbec stojí za to začít se španělsky učit, prohlédněte si zajímavou fotografickou upoutávku, kterou z vlastních fotografií sestavily PhDr. Olga Macíková a PhDr. Olga Vilímková, Ph.D.

Krásný život se španělštinou

Také italština má na naší katedře tradici a je u studentů oblíbená. Chcete-li se dozvědět o italské kultuře a jazyce víc, prohlédněte si prezentaci, kterou pro vás připravila vyučující italštiny PhDr. Miroslava Ferrarová.

Italština, jazyk hudby a umění

Portugalština naopak náleží mezi méně vyučované románské jazyky, přestože jde o krásný jazyk, který rozhodně stojí za to studovat. Chcete-li se seznámit s názory studentů, kteří se pro něj rozhodli, s jejich zkušenostmi při studiu a s možnostmi využití portugalštiny v běžném životě, přečtěte si dokument, který pro Vás připravila vyučující portugalštiny PhDr. Ludmila Mlýnková.

Portugalština a já

Doplňování volné kapacity v kurzech

Všichni studenti, kteří mají chuť učit se románské jazyky, ale už nemají volné kredity, mohou vždy během prvního týdne semestru využít příležitosti přihlásit se do našich kurzů francouzštiny, italštiny a španělštiny v rámci mimořádného studia (1 kredit = 700 Kč). Přehled kurzů najdou zájemci vždy v tabulkách viz níže, které jsou na počátku každého semestru pravidelně aktualizovány.

Pokud máte zájem o docházku do některého z uvedených kurzů a chybějí vám kredity, vyberte si rozvrhovou akci a obraťte se na sekretariát, kde obdržíte přihlašovací formulář  a následně i platební pokyny k uhrazení celkové částky.

V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí katedry PhDr. Dominiku Kovářovou, Ph.D., MBA (dominika.kovarova@vse.cz).

  • Francouzština – volná kapacita
  • Španělština – volná kapacita
  • Italština – volná kapacita

 

Uznání kurzů

Pokud jste získali diplomy DELF / DALF, budou Vám uznány kurzy řady 2RO101-108 (úroveň A1 až B1/B2), nikoliv však kurzy vyšší (2RO2xx a výše), zaměřené na odborný jazyk.