VS Komerční jazyky

 

PÍSEMNÁ ČÁST

se bude konat prezenčně na Žižkově na vlastních počítačích. Podrobněji pro jednotlivé jazyky viz níže:

Angličtina                   

pondělí 16.1.2023     10:00     (RB 207)

Francouzština     

čtvrtek 19.1.2023     9:00     (RB 207)

Španělština                           

čtvrtek 19.1.2023     9:00     (RB 207)

Němčina

pátek 13.1.2023     9:00     (NB 471)

 

ÚSTNÍ ČÁST

Ústní zkoušky z VS 2KJ se budou konat prezenčně na Žižkově.

 

Ústní část AJ  – NJ

úterý 24.1.     AJ (NB 389)     NJ (NB 360)

Ústní část AJ – ŠP

pondělí 23.1.     AJ (255 NB)     ŠP (NB 281)

Ústní část AJ – FR

pondělí 23.1.    AJ (255 NB)     FR (NB 281)

 

POZOR: Po přihlášení v InSISU musí studenti VŠECH JAZYKŮ nahlásit paní sekretářce KATEDRY ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ, PANÍ PATRICII PARSCHOVÉ (patricie.parschova@vse.cz) KOMBINACI JAZYKŮ + KTERÝ REGION volíte v rámci volitelných předmětů (REÁLIE). Paní sekretářka vám zároveň potvrdí datum písemné části pro vaši jazykovou kombinaci.

Pro bližší informace týkající se zkoušek z jednotlivých jazyků se obraťte na příslušné jazykové katedry. Dotazy týkající se termínu a zápisu na zkoušku zodpoví sekretářka KRoJ paní Patricie Parschová (patricie.parschova@vse.cz)