Profil katedry

Počet studentů, úroveň výuky i vědeckovýzkumná činnost pedagogů řadí Katedru románských jazyků mezi nejvýznamnější pracoviště v oboru romanistiky v České republice. Na katedře se vyučují čtyři románské jazyky: francouzština, španělština, italština a portugalština, a to na všech jazykových úrovních dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Výuka se soustředí na obecný i odborný jazyk z oblasti ekonomie, obchodu, mezinárodních vztahů, diplomacie i cestovního ruchu. V nabídce jsou rovněž kurzy zaměřené na sociokulturní reálie románských zemí.

Kromě studia v běžných kurzech posluchači VŠE mohou prostřednictvím KROJ získat certifikáty profesního (ŠP – Madridská obchodní komora, FR – Pařížská obchodní komora) i obecného jazyka (ŠP – DELE, SIELE), připravenost studentů zaručují přípravné kurzy na míru všem úrovním nabízených jazykových zkoušek. Vedle výuky se akademičtí pracovníci věnují také publikační a výzkumné činnosti v oblasti didaktiky profesního jazyka, aplikované lingvistiky, lingvodidaktiky, lexikologie, lexikografie, interkulturních studií, iberoamerikanistiky, literární historie nebo translatologie a spolupracují s dalšími domácími i zahraničními vysokoškolskými jazykovými centry, katedrami a pracovišti.

S katedrou dlouhodobě spolupracují externí odborníci ze zastupitelských úřadů Francie, Španělska, Itálie, Brazílie, Peru, Mexika, Belgie, Švýcarska, Tuniska, Maroka, Portugalska i dalších zemí, kteří se pravidelně účastní výuky, zejména formou přednášek o aktuální politicko-ekonomické situaci.