Pořádané kurzy U3V

Aktuální nabídka kurzů (ZS 2018/19):

 • Francouzština 2 

Ident v ISISu: U046B

Kurz je určen: posluchačům s minimální znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u046,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118693

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz pro úplné začátečníky z ZS 2016/17, kdy byly probrány 4 lekce z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze pro vyjádření otázky, souhlasu i nesouhlasu, přání či žádosti apod.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

 

 • Francouzština 3 

Ident v ISISu: U046C

Kurz je určen: posluchačům s základní znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u046,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118791

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen (téměř)začátečníkům či tzv. faux-débutants, přičemž navazuje na kurz pro (téměř) začátečníky z ZS 2016/17, kdy bylo probráno 10 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky. Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se jednoduchým způsobem v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat jednoduché fráze a dialogy pro vyjádření denních situací a programu, přání či žádosti apod.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

 

 • Francouzština 4 

Ident v ISISu: U046D

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u046,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118792

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen středně pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro mírně pokročilé (není podmínkou). Cílem je porozumět mluvenému slovu, týkajícího se člověka a jeho okolí, nakupování a práce; číst jednoduché texty a orientovat se například v jídelních lístcích, jednoduše konverzovat a sdělovat informace o sobě i svém okolí; naučit se psát jednoduché dopisy (maily).

 

 • Francouzština 5 

Ident v ISISu: U046E

Kurz je určen: posluchačům s základní znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u046,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118792

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se základními znalostmi francouzštiny a cílem je schopnost domluvit se na jednoduché úrovni v praktických denních situacích a rozšířit si slovní zásobu, znalosti gramatiky i francouzských reálií. V kurzu, který začal v letním semestru 2012/13, se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno naučili základy francouzštiny a chtěli by systematicky pokračovat. Program základní učebnice je rozvíjen a rozšiřován pomocí četných doplňkových materiálů.

 

 • Francouzština 6

Ident v ISISu: U046F

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u046,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118792

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní učebnici Francouzština pro každého. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

 

 • Italština – konverzace 

Ident v ISISu: U039

Kurz je určen: středně pokročilým

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u046,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118792

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen středně pokročilým posluchačům, kteří si rozvinou a zdokonalí své komunikační schopnosti, rozšíří si svou slovní zásobu a znalost frazeologie. Budou připravovat prezentace na jednotlivá témata. o kterých budou vzájemně debatovat.
Probírané tematické okruhy budou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

 • Italština 2 

Ident v ISISu: U038A

Kurz je určen: posluchačům s minimální znalostí italštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u038,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118706

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům s minimální základní znalostí italštiny na úrovni 4 – 5 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a upevní dovednost komunikace.
Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

 • Italština 4

Ident v ISISu: U040

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí italštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u038,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118706

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se základní znalostí italštiny na úrovni 8 – 9 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a upevní dovednost komunikace.
Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

 • Italština 5

Ident v ISISu: U040A

Kurz je určen: posluchačům s pokročilou znalostí italštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u038,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118706

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se znalostí italštiny na úrovni uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace.
Výuka je doplňována audio a videomateriály a rozvíjena podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

 • Italština 6

Ident v ISISu: U040B

Kurz je určen: posluchačům s pokročilou znalostí italštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u038,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118706

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se znalostí italštiny na úrovni uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace.
Výuka je doplňována audio a videomateriály a rozvíjena podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.

 

 • Španělština 1

Ident v ISISu: U036

Kurz je určen: naprostým začátečníkům

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u036,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118749

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen začátečníkům. Cílem tohoto kurzu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích na cestách.Studenti se seznámí s jednoduchými gramatickými jevy a základní slovní zásobou pro
komunikaci na cestách: seznamování, souhlas – nesouhlas, doprava, ubytování, stravování.
V každé hodině bude v rámci probíraného tématu představena nejjednodušší formou některá zajímavost z Latinské Ameriky (ve španělštině).

 

 • Španělština 2 – Severní Španělsko: España Verde

Ident v ISISu: U036A

Kurz je určen: posluchačům mírně pokročilým

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u036,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118750

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je zaměřen na poznávání Španělska spolu se zdokonalováním se ve španělštině na základě učebnice Španělština pro samouky a věčné začátečníky (cca od 6. lekce)

 

 • Španělština 3

Ident v ISISu: U036B

Kurz je určen: posluchačům s základní znalostí španělštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?vzorek=u036,Dohledat=Dohledat,obdobi=181,jak=dle_jmena;predmet=118751

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen velmi mírně pokročilým studujícím, kteří si osvojili vybrané jednoduché gramatické jevy a základní slovní zásobu v rámci přibližně 15 lekcí základní učebnice. Cílem kurzu je pokračovat v rozvíjení a prohlubování základních znalostí španělské gramatiky a ve zdokonalování jednoduché konverzace v běžných denních situacích a v rozhovorech o aktuálních tématech.
Postupně budou osvojovány a rozvíjeny další gramatické jevy a rozšiřovány tematické okruhy slovní zásoby, budou se procvičovat dovednosti komunikace v běžných životních situacích a porozumění krátkým aktuálním zprávám ze španělského tisku.
Předpokládá se osvojení lekcí 16 – 20 základní učebnice, kterou vyučující doplní autentickými materiály, aktuálními zprávami ze španělského tisku.