Pořádané kurzy U3V

Aktuální nabídka kurzů (LS 2022/2023):

 • Francouzština 1 

Ident v InSISu: U046A

Kurz je určen: posluchačům s minimální znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182821

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pro úplné začátečníky. Seznámí je se základy francouzské výslovnosti, gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích v přítomnosti a budoucnosti (podat základní informace o sobě, své rodině, svém okolí, svých aktivitách). Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

 

 • Francouzština 2 

Ident v InSISu: U046B

Kurz je určen: posluchačům s minimální znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=183074

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pro mírně pokročilé začátečníky a navazuje na kurz Francouzština 2 z LS. Procvičí základy francouzské gramatiky a běžné slovní zásoby tak, aby byli schopni se dorozumět jednoduchým způsobem v běžných každodenních situacích nejen v přítomnosti a budoucnosti, ale i v minulosti (popsat své aktivity, mluvit o zdraví, bydlení, o domácích činnostech, oblékání, orientovat se v prostoru). Lekce 6-12 francouzské učebnice VITE ET BIEN 1. Probírané okruhy budou doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

 

 • Francouzština 3 

Ident v InSISu: U046C

Kurz je určen: posluchačům s základní znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182823

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen mírně pokročilým, přičemž navazuje na kurz Francouzština 3 z LS 2021/22, kdy bylo probráno 22 lekcí z učebnice M. Pravdová: Francouzština pro začátečníky.
Kurz posluchačům  poskytne možnost domluvit se v praktických denních situacích. Vedle nezbytného procvičování a opakování  výslovnosti a pravopisu se budou probírat základy gramatiky a pomocí nejběžnější slovní zásoby se budou nacvičovat komunikační dovednosti pro kontakt s frankofonními mluvčími, porozumění slyšenému při sledování video a audio dokumentů.
Probírané lekce a okruhy mohou být doplňovány podle přání a konkrétních potřeb posluchačů.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 

 • Francouzština 4 

Ident v InSISu: U046D

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182824

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pro středně pokročilé posluchače francouzštiny. Navazuje na kurz Francouzština 4 ze ZS 2022/23 látkou od 25. lekce učebnice M. Pravdové (Francouzština pro začátečníky). Kromě stálého procvičování už osvojených jevů bude zaměřen na další rozšiřování základních komunikativních dovedností z běžného života v rámci uvedených tematických okruhů. Ty je možné doplnit podle přání posluchačů. Pozornost bude zaměřena také na francouzské reálie s využitím ukázek z literatury,fr. šansonů a aktualit z frankofonních médií.

 

 • Francouzština 5 

Ident v InSISu: U046E

Kurz je určen: posluchačům s základní znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182825

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se znalostmi francouzštiny na středně pokročilé úrovni a cílem je nadále rozšiřovat tyto znalosti a získávat nové dovednosti a schopnosti co nejlépe komunikovat v nejrůznějších životních situacích (rozšiřování slovní zásoby, prohlubování znalostí gramatiky, poznávání francouzských reálií). V kurzu se postupuje pozvolným tempem s neustálým opakováním probraných jevů a obratů. Je ideální pro zájemce, kteří si přejí oprášit svoje zapomenuté znalosti, ale i pro ty, kteří se třeba nedávno začali učit francouzsky a chtěli by systematicky pokračovat. Výuka bude probíhat na základě učebních materiálů i různorodých autentických dokumentů v písemné i zvukové podobě.

 

 • Francouzština 6

Ident v InSISu: U046F

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí francouzštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182826

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří případně již absolvovali kurz pro středně pokročilé (není podmínkou) a zvládli základní gramatické a komunikační dovednosti. Cílem je porozumět mluvenému slovu v základních oblastech lidských činností. Číst složitější texty, rozumět slyšenému a viděnému projevu a rozvíjet komunikační dovednosti (řečové i písemné).

 

 • Italská gramatika

Ident v InSISu: U040B

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí italštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182806

Místo konání: ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům, kteří se zajímají o přehledný obraz italské gramatiky. Své dosavadní znalosti základních gramatických kategorií a jejich funkcí si prohloubí a na konkrétních příkladech procvičí. Uvedené kategorie mohou být na přání posluchačů doplněny o další.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 • Italština 2 

Ident v InSISu: U039

Kurz je určen: středně pokročilým

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20předměty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1190,jak=dle_pracovist;predmet=179265

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům s minimální základní znalostí italštiny na úrovni 4 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a upevní dovednost komunikace.
Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 

 • Italština 4

Ident v InSISu: U040A

Kurz je určen: posluchačům s mírně pokročilou znalostí italštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182805

Místo konání:ONLINE. Výuka prostřednictvím Microsoft Teams.

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen posluchačům se znalostí italštiny na úrovni 11 – 12 lekcí níže uvedené učebnice, kteří si své dosavadní znalosti zopakují a procvičí a dále je budou rozvíjet. Rozšíří si svou slovní zásobu a znalost gramatických jevů a zdokonalí dovednost komunikace.
Probírané lekce a tematické okruhy jsou doplňovány audio a videomateriály a rozvíjeny podle přání a aktuálních potřeb posluchačů.
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních životních situacích.

 

 • Španělština 1

Ident v InSISu: U036A

Kurz je určen: mírným začátečníkům

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182797

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pro mírné začátečníky. Cílem předmětu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích v rámci probírané jazykové úrovně v rozsahu 3 lekcí z výukového materiálu „Nové učebnice současné španělštiny, L8 – L10“.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem v základních situacích dle rozsahu probírané gramatiky a tematických okruhů.
Komunikace bude od již od úplných začátků cíleně zaměřena na běžnou konverzaci a bude koncipována tak, aby s prostudovanou základní gramatikou studenti byli schopni v jednoduché konverzaci: promluvit o svém volném čase a aktivitách, popsat svou rodinu, používat slovní zásobu z tématu móda a nákupu základních potravin.

 

 • Španělština 2 – pro každý věk

Ident v InSISu: U036B

Kurz je určen: posluchačům se středně pokročilou znalostí španělštiny

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182798

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu:Předmět je určen pro středně pokročilé studenty na úrovni 8. semestru jazykové výuky. Cílem předmětu je rozvíjení dosažených a získání nových jazykových dovedností a znalostí při komunikaci v běžných situacích v rozsahu 3 lekcí (lekce 15 – 17) v rámci „Nové učebnice současné španělštiny“.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni komunikovat v běžných denních situacích s použitím probírané gramatiky a tematických okruhů v rámci lekcí 15 – lekce 17.

 

 • Španělština 3 – na cesty

Ident v InSISu: U036C

Kurz je určen: středně pokročilým

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20předměty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1190,jak=dle_pracovist;predmet=179261

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen středně pokročilým.Cílem tohoto kurzu je získání a rozvíjení základních dovedností v gramatice a jednoduché konverzaci v běžných situacích na cestách. Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni dorozumět se jednoduchým způsobem a komunikovat v základních situacích na cestách.

 

 • Španělština 4 – konverzace

Ident v InSISu: U036D

Kurz je určen: středně pokročilým

Frekvence konání: 1x 2 vyuč. hod. týdně (13 týdnů, 26 hodin)

Odkaz na web U3V: https://insis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?zpet=/katalog/index.pl?ustav=31190230,vypsat=Vypsat%20p%C5%99edm%C4%9Bty,fakulta=31190230,obdobi=341,obdobi_fak=1239,jak=dle_pracovist;predmet=182800

Místo konání: budova Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Zaměření a obsah předmětu: Kurz je určen pro mírně a středně pokročilé zájemce, kteří se chtějí domluvit španělsky v běžných denních situacích. Vybraná konverzační témata budou zaměřena na porozumění hovoru a na osvojení vhodné reakce a pohotové odpovědi. Postupně budou konverzační možnosti rozšiřovány o souvislejší sdělení a krátké vyprávění. Součástí bude četba kratších aktuálních zpráv ze španělského denního tisku s cílem jejich porozumění, komentování a jednoduchá diskuse o obsahu, stručné shrnutí informace.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studující schopni domluvit se v obvyklých životních situacích a vyjádřit svoje mínění, názory, postoje, přání a potřeby. Osvojí si rozšířenou slovní zásobu a zběhlost v používání obvyklých komunikačních prostředků.
Budou schopni porozumět jednoduchému hovoru a vhodně a pohotově reagovat v běžné komunikaci. Porozumí obsahu písemné informace v denním tisku a osvojí si základy běžné písemné komunikace (email, dopis, žádost, reklamace).