Diploma de Cámara de Comercio de Madrid

Termíny konání zkoušky   2. února 2022
Zápis ke zkoušce   do 16. 12. 2021 (na sekretariátě KRoJ, p. Parschová)
Cena 120 euro
Číslo účtu CCIM + doplňkové info k platbě
TITULAR: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; BANCO: Banco Santander
Nº DE CUENTA: ES20-0030-1001-3600-0479-3271
IBAN: ES2000301001360004793271; SWIFT: ESPCESMM
CONCEPTO: Exámenes de español Praga
Způsob úhrady poplatek za zkoušku hradí každý student sám na účet CCIM
Manipulační poplatek VŠE
 500 Kč studenti VŠE /1700 Kč veřejnost (viz Kurzy pro veřejnost)
Číslo účtu KRoJ + doplňkové info k platbě
č. ú. 1828782 / 0800; v. s. 208045; Poznámka pro příjemce: Komora Madrid
Kontaktní osoby PhDr. Olga Vilímková, Ph. D. (olga.vilimkova@vse.cz)

PhDr. Ludmila Mlýnková (ludmila.mlynkova@vse.cz)

Odkaz na web CCIM http://www.camaramadrid.rds/
Místo konání zkoušek budova VŠE na Žižkově (písemná i ústní část)
Evaluace Písemná část – CCIM; ústní část – pedagogové KRoJ
Diplomy Originály diplomů jsou k vyzvednutí u sekretářky KRoJ zpravidla 4 měsíce od konání zkoušky (studenti jsou informováni)