DCCIM

Termíny konání zkoušky   PRO ZS 20/21 BUDE AKTUALIZOVÁNO
Zápis ke zkoušce   (na sekretariátě KRoJ, p. Parschová)
Cena 90 euro
Číslo účtu CCIM + doplňkové info k platbě
TITULAR: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid; BANCO: Banco Santander
Nº DE CUENTA: ES20-0030-1001-3600-0479-3271
IBAN: ES2000301001360004793271; SWIFT: ESPCESMM
CONCEPTO: Exámenes de español Praga
Způsob úhrady poplatek za zkoušku hradí každý student sám na účet CCIM
Manipulační poplatek VŠE
 1000 Kč studenti VŠE /1700 Kč veřejnost (viz Kurzy pro veřejnost)
Číslo účtu KRoJ + doplňkové info k platbě
č. ú. 1828782 / 0800; v.s. 208045; Poznámka pro příjemce: Komora Madrid
Kontaktní osoby PhDr. Olga Vilímková, Ph. D. (olga.vilimkova@vse.cz)    PhDr. Ludmila Mlýnková (ludmila.mlynkova@vse.cz)
Odkaz na web CCIM http://www.camaramadrid.rds/
Místo konání zkoušek budova VŠE na Žižkově (písemná i ústní část)
Evaluace Písemná část – CCIM; ústní část – pedagogové KRoJ
Diplomy Originály diplomů jsou k vyzvednutí u sekretářky KRoJ zpravidla 4 měsíce od konání zkoušky (studenti jsou informováni)