Obecné informace o zkoušce

SZZ/SOZ student skládá z obou jazyků, kdy zkoušky z obou jazyků mají stejnou strukturu i váhu, student absolvuje s jednou konečnou známkou. Pokud student neuspěje u zkoušky z jednoho jazyka (písemné či ústní části), opakuje celou zkoušku, tj. v následujícím termínu skládá zkoušku ze všech náležitých částí. Zároveň musí student uspět v každé jednotlivé části písemné a ústní zkoušky. Pokud je jedna část hodnocena jako nedostatečná, je stejně hodnocena i celá písemná či ústní část zkoušky. 

Sylabus SZZ 2KJ:

https://insis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?zpet=/auth/katalog/index.pl?vzorek=2KJ,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=162208

Sylabus SOZ 2KJ2:

https://insis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?zpet=/auth/katalog/index.pl?vzorek=2KJ,Dohledat=Dohledat,obdobi=301,jak=dle_jmena;predmet=162210

 

STRUKTURA SZZ/SOZ

  • PÍSEMNÁ ČÁST
  1. jazyk 1 = esej, překlad do jazyka, překlad z jazyka
  2. jazyk 2 = esej, překlad do jazyka, překlad z jazyka

Délka zkoušky: 4h

Písemné části z jednotlivých jazyků se píšou vždy v jiný den, tedy nemusíte mít obavu, že byste psali náročné testy z obou jazyků ihned po sobě. Termíny vždy včas avizuje KROJ, přímo studentům přihlášeným na závěrečnou zkoušku.

V případě všech jazyků se testy píšou na PC, tedy vlastních noteboocích či v počítačové učebně. Vypracované testy (.doc) studenti nahrávají do odevzdáváren, které jsou pro příslušné jazyky otevřeny v předmětech SZZ (2KJ) či SOZ (2KJ2) (odkazy na sylaby viz výše). Vždy můžete využít slovníků, tištěných i elektronických. Konkrétní detaily týkající se technických aspektů (diakritika, rozsah apod.) vám sdělí garanti příslušných jazyků a předmětů.

  • ÚSTNÍ ČÁST
  1. jazyk 1 = otázka vylosovaná z celkově 15 avizovaných okruhů
  2. jazyk 2 = otázka vylosovaná z celkově 15 avizovaných okruhů
  3. doplňková otázka = otázka z reálií; studenti si dopředu samostatně volí předmět reálií, kterých se bude otázka týkat, tj. volí 1 z předmětů: 2AJ503 / 2AJ502 / 2RO462 / 2RO505 / 2NJ419

 

V sylabu SZZ/SOZ (odkazy viz výše) jsou uvedeny závazné okruhy pro ústní část ze všech jazyků. Okruhy pro doplňkovou otázku z reálií naleznete na webových stránkách příslušných kateder. Součástí ústní zkoušky může být analýza textu (článek) na téma odpovídající vylosované otázce apod. Všechny detaily týkající se specifik jednotlivých jazyků vám rádi sdělí garanti předmětů a jazyků.

Abyste nemuseli příliš hledat, všechny okruhy ke zkoušce naleznete zde.