Diplômes de Français Professionnel

Termíny konání zkoušek

    24. 01. 2024 a 29. 05. 2024

Zápis ke zkoušce Odeslání přihlášky: pro termín v lednu do 05. 01. 2024 (včetně), pro termín v květnu do 10. 05. 2024 (včetně).
Žádost o formulář: katerina.dvorakova@vse.cz či dalibor.hakim@ifp.cz; Vyplněný formulář zaslat mailem přímo do IF: dalibor.hakim@ifp.cz, v kopii katerina.dvorakova@vse.cz
Cena
a) preferenční cena IF pro studenty VŠE: 3300,- Kč

b) administrativní poplatek KROJ: 500 Kč

Způsob úhrady Částka 3300,- : přímo IF (preferenční cena pro studenty VŠE, tuto částku uhradíte přímo IFP – FRANCOUZSKÝ INSTITUT VÁM PO OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY POŠLE PLATEBNÍ INSTRUKCE)

Částka 500 Kč – uhradit na č.ú 1828782/0800, VS 208037 do 14 dnů od odeslání přihlášky

Číslo účtu viz výše
Kontaktní osoby Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MBA (katerina.dvorakova@vse.cz)
Odkaz na web CCIP http://www.francais.cci-paris-idf.fr
Odkaz na vzorové testy http://www.francais.cci-paris-idf.fr/diplomes-et-tests/
Místo konání zkoušek
VŠE, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov
Evaluace CCI Paris Ile-de-France/ Francouzský institut
Diplomy Diplomy budou studentům zaslány v elektronické podobě do 3 týdnů ode dne konání zkoušky.