Úroveň B2-C1

FRANCOUZŠTINA

2RO301 Příprava na DFP Pařížské obchodní komory 1  (B2/C1)

2RO302 Příprava na DFP Pařížské obchodní komory 2  (C1)

2RO303 Francouzština v mezinárodních studiích I (B2/C1)

2RO304 Francouzština v mezinárodních studiích II (C1)

2RO305 Komerční právo I – francouzsky (B2/C1)

2RO306 Komerční právo II – francouzsky (C1)

 

2RO313 Francouzská konverzace pro pokročilé III (B2/C1)

2RO315 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (B2/C1)

2RO317 Francouzština v cestovním ruchu a hotelnictví I (B2/C1)

2RO318 Francouzština v cestovním ruchu a hotelnictví II (C1)

 

2RO401 Ekonomické a politické reálie Francie (B2/C1)

2RO402 Reálie frankofonních zemí (B2/C1)

2RO501 Komerční francouzština (B2/C1)

2RO503 Efektivní komunikace v obchodní praxi – francouzsky (C1)

2RO504 Politický systém Francie (B2/C1)

2RO505 Frankofonní země – ekonomika, politika a kultura (B2/C1)

 

ITALŠTINA

2RO333 Obchodní italština 1 (B2/C1)

2RO334 Obchodní italština 2 (C1)

 

2RO431 Hospodářské a politické reálie Itálie (B2/C1)

2RO432 Italština v cestovním ruchu (B2/C1)

2RO434 Italská kultura (B2/C1)

 

2RO531 Komerční italština (B2/C1)

2RO532 Písemný projev v italštině (B2/C1)

 

ŠPANĚLŠTINA

2RO361 Příprava na zkoušky Madridské obchodní komory 1 (B2/C1)

2RO362 Příprava na zkoušky Madridské obchodní komory 2 (C1)

2RO363 Španělština v mezinárodních studiích I (B2/C1)

2RO364 Španělština v mezinárodních studiích II (C1)

 

2RO373 Příprava na mezinárodní zkoušky DELE (B2)

2RO375 Příprava na mezinárodní zkoušky DELE (C1)

2RO377 Španělština v cestovním ruchu I (B2/C1)

2RO378 Španělština v cestovním ruchu II (C1)

 

2RO461 Efektivní komunikace v obchodní praxi – španělsky (B2/C1)

2RO464 Přípravný kurz ke zkoušce Obchodní komory v Madridu (C1)

2RO467 Kulturní dějiny Španělska (B2/C1)

2RO468 Kulturní dějiny Latinské Ameriky – španělsky (B2/C1)

 

2RO372 Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1)

2RO462 Civilizace Latinské Ameriky (B2/C1)

2RO561 Komerční španělština (B2/C1)

 

2RO567 Obchodní etiketa a zvyklosti v Latinské Americe (B2/C1)

2RO568 Integrační uskupení v Latinské Americe (B2/C1)

2RO569 Vztahy mezi Latinskou Amerikou a EU – španělsky (B2/C1)