Kontakty

Administrativa celé vedlejší specializace (všech jazykových kombinací) je centralizována na Katedře románských jazyků.

2KJ dotazy týkající se studia: PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA – dominika.kovarova@vse.cz

2KJ administrativa: Patricie Parschová – patricie.parschova@vse.cz

 

S dotazy týkajícími se jednotlivých předmětů se obracejte přímo na garanty předmětů, resp. na garanty VS 2KJ za příslušné katedry, tedy:

KAJ: PhDr. Zdena Pošvicová – zdena.posvicova@vse.cz

KNJ: PhDr. Jaroslav Březina, Ph.D. – jaroslav.brezina@vse.cz

KROJ: PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA – dominika.kovarova@vse.cz

KRUJ: PhDr. Martin Filip, Ph.D. – martin.filip@vse.cz