Publikační činnost členů katedry

Kompletní informace o všech publikacích učitelů jsou v databázi Publikační činnosti VŠE (PC VŠE).
PC VŠE: vlastní dotaz (formulář Databáze publikační činnost učitelů VŠE).

Předdefinované odkazy Všechny roky
Všechny typy PCVSE
– Knižní monografie PCVSE
– Knižní monografie – učebnice PCVSE
– Knižní monografie – příspěvek PCVSE
– Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí PCVSE
– Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti PCVSE
– Příspěvky ve sborníku z konference PCVSE
– Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku PCVSE
– Skripta PCVSE
– Články v časopise – recenzované PCVSE
– Články v časopise – nerecenzované PCVSE
– Články v časopise PCVSE
– Články v denním tisku PCVSE
– Překlad jako samostatný celek PCVSE
– Překlad jako součást knihy (sborníku) PCVSE
– Překlad jako článek v časopise PCVSE
– Sestavovatelské práce – monografie PCVSE
– Sestavovatelské práce – sborník z konference s mezinárodní ú… PCVSE
– Sestavovatelské práce – sborník z konference bez mezinárodní… PCVSE
– Sestavovatelské práce – číslo časopisu PCVSE
– Výzkumné zprávy – pro potřeby státní správy PCVSE
– Výzkumné zprávy – oponované PCVSE
– Výzkumné zprávy – reporty PCVSE
– Kvalifikační práce PCVSE
– Recenze PCVSE
– Oponentské posudky PCVSE
– Jiné publikace PCVSE

Česky psané publikace PCVSE
Anglicky psané publikace PCVSE