Na koho se obrátit?

Administrativa celé vedlejší specializace (všech jazykových kombinací) je centralizována na Katedře románských jazyků. S dotazy týkajícími se jednotlivých předmětů se obracejte přímo na garanty předmětů, resp. na garanty VS 2KJ za příslušné katedry (viz níže):