Na koho se obrátit?

Administrativa celé vedlejší specializace (všech jazykových kombinací) je centralizována na Katedře románských jazyků. S dotazy týkajícími se jednotlivých předmětů se obracejte přímo na garanty předmětů, resp. na garanty VS 2KJ za příslušné katedry (viz níže):

PhDr. Dominika KOVÁŘOVÁ, Ph. D., MBA

PhDr. Dominika KOVÁŘOVÁ, Ph. D., MBA

dominika.kovarova@vse.cz

výuka, organizace Souborné zkoušky

Garant pro Katedru románských jazyků

Patricie Parschová

Patricie Parschová

patricie.parschova@vse.cz

administrativa

Phdr. Zdena Pošvicová

Phdr. Zdena Pošvicová

zdena.posvicova@vse.cz

Garant pro Katedru anglického jazyka

PhDr. Jaroslav Březina, Ph. D.

PhDr. Jaroslav Březina, Ph. D.

jaroslav.brezina@vse.cz

Garant pro Katedru německého jazyka

PhDr. Martin Filip, Ph. D.

PhDr. Martin Filip, Ph. D.

martin.filip@vse.cz

Garant pro Katedru ruského jazyka