Proč se přihlásit na přípravný kurz

Milí studenti,

ptáte se v duchu, jestli zvládnete přijímačky z jazyka na vámi zvolený studijní obor na Vysoké škole ekonomické v Praze? Bojíte se, že studium vlastních materiálů ze střední školy vám nebude stačit? A chcete vědět, jak se na zkoušky co nejlépe připravit? Pokud je odpověď alespoň na jednu předchozí otázku ANO, můžete využít možnosti přihlásit se do

PŘÍPRAVNÉHO KURZU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY,

který uchazečům o studium na VŠE v Praze nabízí Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze!

Nabízíme Vám dva formáty: prezenční a online (přes aplikaci Microsoft Teams, v plnohodnotné formě a kvalitě prezenční výuky), každý s jinou časovou dotací, dle vašeho výběru. Se způsobem práce prostřednictvím této platformy i jejími možnostmi budete včas seznámeni.

Veškeré studijní materiály, které obdržíte v kurzu, jsou započteny v ceně.

Zkušený pedagog Katedry románských jazyků vám na kurzu upřesní požadavky na přijímací testy, seznámí vás s průběhem přijímacího řízení a především vám umožní upevnit a doplnit si dosud získané vědomosti.

Samotná účast v kurzu přijetí nezaručuje a přijímacím řízením budete muset projít jako všichni ostatní zájemci
o studium, ale oproti nim můžete být jako absolventi přípravného kurzu zvýhodněni menší nervozitou, protože přece jen už budete vědět, co vás čeká a jak na to. Bez pochyby stojí za to se zamyslet, zda by právě vám absolvování přípravného kurzu neprospělo a nepomohlo.

Níže naleznete konkrétní informace o kurzu. Budeme se na vás těšit!

                                                                       PhDr. Olga Vilímková, Ph.D.

                                                               Vedoucí Katedry románských jazyků FMV VŠE v Praze