Proč se přihlásit na přípravný kurz

Ptáte se v duchu, jestli zvládnete přijímačky z francouzštiny, španělštiny nebo italštiny na vámi zvolený studijní obor na Vysoké škole ekonomické? Bojíte se, že studium vlastních materiálů vám nebude stačit? A chcete vědět, jak se na zkoušky co nejlépe připravit? Pokud je odpověď alespoň na jednu předchozí otázku ANO, můžete využít možnosti přihlásit se do přípravných kurzů na přijímací zkoušky z těchto jazyků, které uchazečům o studium na VŠE nabízí Katedra románských jazyků FMV VŠE!

Výuka probíhá přímo v prostorách Vysoké školy ekonomické, kde sídlí Katedra románských jazyků (KRoJ), takže v rámci docházky do přípravných kurzů se můžete seznámit s prostorami školy už s předstihem a při samotných zkouškách tak budete mít konkurenční výhodu „domácího“ prostředí.

Vyučování na své současné škole rovněž nezanedbáte – kurzy se obvykle konají v odpoledních hodinách ve všední den nebo v sobotu a trvají 2-3 měsíce. Účastnický poplatek za osobu činí 2 900 Kč pro všechny typy kurzů. Veškeré studijní materiály, které obdržíte v kurzu, jsou započteny v ceně.

V rámci kurzu také poznáte pedagogy Katedry románských jazyků, kteří vám ujasní a upřesní své požadavky na přijímací testy, seznámí vás s průběhem přijímacího řízení a především vám umožní upevnit a doplnit si dosud získané vědomosti.

Samotná účast v kurzu přijetí nezaručuje a přijímacím řízením budete muset projít jako všichni ostatní zájemci o studium, ale oproti nim můžete být jako absolventi přípravných kurzů zvýhodněni menší nervozitou, protože přece jen už budete vědět, co vás čeká a jak na to. Bez pochyby stojí za to se zamyslet, zda by právě vám jejich absolvování neprospělo a nepomohlo.

Níže v připojeném letáku i pod jednotlivými odkazy sekce Pro zájemce o studium naleznete konkrétní informace o typech přípravných kurzů, které KRoJ nabízí. Budeme se na vás těšit!

PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

vedoucí Katedry románských jazyků FMV VŠE

Předběžná přihláška – francouzský jazyk LS 2016/2017
Předběžná přihláška – španělský jazyk LS 2016/2017