Proč se přihlásit na přípravný kurz

Milí studenti,

ptáte se v duchu, jestli zvládnete přijímačky z francouzštiny nebo španělštiny na vámi zvolený studijní obor na Vysoké škole ekonomické? Bojíte se, že studium vlastních materiálů ze střední školy vám nebude stačit? A chcete vědět, jak se na zkoušky co nejlépe připravit? Pokud je odpověď alespoň na jednu předchozí otázku ANO, můžete využít možnosti přihlásit se do

ONLINE PŘÍPRAVNÉHO KURZU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

z těchto jazyků, které uchazečům o studium na VŠE nabízí Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze!

Výuka bude probíhat online přes aplikaci Microsoft Teams, v plnohodnotné formě a kvalitě prezenční výuky. Se způsobem práce prostřednictvím této platformy i jejími možnostmi budete včas seznámeni. Kurzu se tedy budete moci zúčastnit z pohodlí domova, ať už bude vývoj pandemie v ČR jakýkoliv.

Vyučování na své současné škole rovněž nezanedbáte – kurzy se konají v odpoledních hodinách a trvají 3 měsíce. Účastnický poplatek za osobu činí 2 900 Kč. Veškeré studijní materiály, které obdržíte v kurzu, jsou započteny v ceně.

V rámci kurzu také poznáte pedagogy Katedry románských jazyků, kteří vám upřesní své požadavky na přijímací testy, seznámí vás s průběhem přijímacího řízení a především vám umožní upevnit a doplnit si dosud získané vědomosti.

Samotná účast v kurzu přijetí nezaručuje a přijímacím řízením budete muset projít jako všichni ostatní zájemci o studium, ale oproti nim můžete být jako absolventi přípravného kurzu zvýhodněni menší nervozitou, protože přece jen už budete vědět, co vás čeká a jak na to. Bez pochyby stojí za to se zamyslet, zda by právě vám jejich absolvování neprospělo a nepomohlo.

Níže naleznete konkrétní informace o přípravných kurzech, které KRoJ nabízí. Budeme se na vás těšit!

                                                                       PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

                                                               Vedoucí Katedry románských jazyků FMV VŠE