Proč se přihlásit na přípravný kurz

Milí studenti,

ptáte se v duchu, jestli zvládnete přijímačky z francouzštiny na vámi zvolený studijní obor na Vysoké škole ekonomické v Praze? Bojíte se, že studium vlastních materiálů ze střední školy vám nebude stačit? A chcete vědět, jak se na zkoušky co nejlépe připravit? Pokud je odpověď alespoň na jednu předchozí otázku ANO, můžete využít možnosti přihlásit se do

PŘÍPRAVNÉHO KURZU NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

z FRANCOUZŠTINY,

který uchazečům o studium na VŠE v Praze nabízí Katedra románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze!

Nabízíme Vám dva formáty: prezenční a online (přes aplikaci Microsoft Teams, v plnohodnotné formě a kvalitě prezenční výuky), každý s jinou časovou dotací, dle vašeho výběru. Se způsobem práce prostřednictvím této platformy i jejími možnostmi budete včas seznámeni.

Veškeré studijní materiály, které obdržíte v kurzu, jsou započteny v ceně.

Zkušený pedagog Katedry románských jazyků vám na kurzu upřesní požadavky na přijímací testy, seznámí vás s průběhem přijímacího řízení a především vám umožní upevnit a doplnit si dosud získané vědomosti.

Samotná účast v kurzu přijetí nezaručuje a přijímacím řízením budete muset projít jako všichni ostatní zájemci
o studium, ale oproti nim můžete být jako absolventi přípravného kurzu zvýhodněni menší nervozitou, protože přece jen už budete vědět, co vás čeká a jak na to. Bez pochyby stojí za to se zamyslet, zda by právě vám absolvování přípravného kurzu neprospělo a nepomohlo.

Níže naleznete konkrétní informace o kurzu. Budeme se na vás těšit!

                                                                       PhDr. Dominika Kovářová, Ph.D., MBA

                                                               Vedoucí Katedry románských jazyků FMV VŠE v Praze