Forum Heracles

Vědecká konference FORUM HERACLES 2017 na VŠE

13 národností, 79 přednášejících – vysokoškolských učitelů francouzštiny a odborníků z 65 různých univerzitních pracovišť, nakladatelství a podniků, 20 středoškolských učitelů, celkově více než 140 účastníků, to vše za účasti předních francouzských didaktiků v oblasti profesní francouzštiny – to je bilance 10. ročníku mezinárodní konference FORUM HERACLES, která se konala na půdě VŠE ve dnech 18. a 19. května 2017.

Katedra románských jazyků FMV VŠE konferenci pořádala společně s Francouzským institutem, sdružením VŠ učitelů francouzštiny GALLICA a Univerzitou Karlovou. Mezi hlavní témata patřila výuka francouzštiny na univerzitách a její propojení s profesní sférou, didaktika profesního jazyka, nové technologie, příprava budoucích pedagogů, jazyková politika univerzit a utváření vzdělávacích programů. Na stáncích v atriu Rajské budovy se mohli studenti a učitelé seznámit s novou produkcí nakladatelství Clé international, zaměřeného na učebnice (nejen profesní) francouzštiny. Studenti si také mohli vyzkoušet přijímací pohovor nanečisto s představiteli brněnské pobočky IBM, úzce spolupracující s francouzskými partnery.

Konferenci zahájila rektorka VŠE, Prof. Ing. Hana Machková, CSc.velvyslanec Francie v České republice, J.E. p. Roland Galharague, který také přijal všechny účastníky konference v prostorách ambasády ve čtvrtek večer. Večerní program pak doplnil koncert Chantal Poullain a zrakově postižených hudebníků na nedaleké Konzervatoři Jana Deyla.

Příští ročník Fora Heracles se bude konat v kanadském Québecu, věříme, že rovněž za účasti zástupců VŠE.

Heracles