Vypisování předmětů

Níže naleznete nabídku předmětů, které vypisuje výhradně Katedra románských jazyků. Informace o vypisování dalších předmětů VS 2KJ v ostatních jazycích najdete na webech příslušných jazykových kateder.

 

UPOZORNĚNÍ! Z kapacitních důvodů jsou některé předměty specializace 2KJ Komerční jazyky otevírány pouze jednou za akademický rok, v zimním, nebo v letním semestru. Prosíme proto studenty, aby to respektovali a přizpůsobili tomu svůj studijní plán. Informujte se prosím včas na katedře (viz Kontakt).

V AR2022/2023 nebudou vypisovány kurzy 2RO461 – Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – španělsky a 2RO505 Francie a frankofonní země: politika, historie a kultura (B2/C1) – a to ani v zimním, ani v letním semestru.

 

  •  VYPISOVÁNO V ZIMNÍM SEMESTRU

IDENT

NÁZEV PŘEDMĚTU

UKONČENÍ

GARANT

2RO462

 Civilizace Španělska a Latinské Ameriky (B2/C1)

Zk

  Vilímková

2RO501

 Komerční francouzština (B2/C1)

Zk

  Kovářová

2RO505

 Francie a frankofonní země: politika, historie a kultura (B2/C1)

Zk

  Priesolová

2RO561

 Komerční španělština (B2/C1)

Zk

  Mlýnková

 

  • VYPISOVÁNO V LETNÍM SEMESTRU

IDENT

NÁZEV PŘEDMĚTU

UKONČENÍ

GARANT

2RO315

 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (B2/C1)

Zk

  Dvořáková

2RO372

 Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1)

Zk

 Hazaiová

2RO461

 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – španělsky

Zk

 Vrzalová Hejsková

2RO503

 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – francouzsky

Zk

 Kovářová