Uznávání předmětů

Pro uznávání předmětů v rámci 2KJ Komerční jazyky platí stejná pravidla jako pro celé studium na VŠE. Je v našem zájmu podporovat internacionalizaci a budeme rádi, získáte-li zkušenosti v zahraničí. Pro bezproblémové uznání předmětu ale dodržujte tento postup:

  • Před výjezdem dobře rozmyslete, který předmět VS byste si následně chtěli nechat uznat.
  • Kontaktujte garanta daného předmětu a svůj záměr s ním konzultujte (předložte sylabus předmětu zahraniční univerzity).
  • Vždy lze uznat zahraniční předmět se stejnou či vyšší kreditovou dotací (ECTS).
  • Teprve pokud budete mít souhlas garanta, řešte další administrativu (tento postup doporučuji neobcházet, předměty, které obsahem či jinými parametry neodpovídají, nelze uznat).
  • Po příjezdu vyplňte žádost a předložte ji garantovi ke schválení.