Archiv rubriky: Aktuality

Volná kapacita v kurzech

Využijte volné kapacity v kurzech a přihlaste se! Můžete využít i formy mimořádného studia, pokud už nemáte volné kredity. Těšíme se na vás. Volná kapacita podle jazyků: Francouzština Italština Španělština

Mimořádné výběrové řízení na stáže v Czech Trade v Paříži

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje ve spolupráci s Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade výběrové řízení na místa stážistů ve vybraných zahraničních zastoupeních agentury CzechTrade. Nabídka je určena pro studenty navazujícího magisterského studia Fakulty mezinárodních vztahů (včetně studentů prvních semestrů) a bude uznána do studia za 15 ECTS jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.  Na stáže […]

Studentské konference o Latinské Americe

Katedra románských jazyků informuje španělsky hovořící studenty, kteří se zajímají o Latinskou Ameriku, že ve dnech 27. a 28. 4. 2018 proběhla další, již 10. studentská konference o Latinské Americe, pořádaná ve spolupráci s Katedrou románských jazyků Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno. V pátek 27. 4. přednesli studenti prezentace na zvolené téma zabývající se současnou […]

Spolupráce mezi VŠE a peruánskou univerzitou

V březnu 2018 byla navázána akademická spolupráce mezi VŠE a prestižní peruánskou univerzitou Inca Garcilaso de la Vega v Limě. U příležitosti podpisu na peruánské straně byla na rektorátu UIGV uspořádána slavnost, během níž bylo Memorandum předáno do rukou velvyslance ČR v Peru, ing. Pavlu Bechnému. https://www.mzv.cz/lima/cz/staty_akreditace/peru/kulturni_a_skolska_spoluprace_s_peru/vernisaz_vystavy_o_zajimavostech_a_1.html

Certifikát obchodní italštiny

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA! Po několika letech příprav se konečně podařilo dovést do konce dlouho očekávaný projekt Katedry románských jazyků FMV. Děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. ing. Josef Taušer, Ph.D., předsedkyně Società Dante Alighieri v Praze Dott.ssa Monia Camuglia Ribarov a ředitel Italsko-české obchodní komory, pan Matteo Mariani dne 28.5.2018 stvrdili podpisem tripartitní smlouvu o […]