Rubrika: Aktuality

Informace o zkoušce Pařížské obchodní komory

Jako každý rok pořádá KROJ ve spolupráci s Francouzským institutem, oficiálním examinačním centrem pro ČR, zkoušky Pařížské obchodní komory pro obdržení certifikátu Diplôme de français professionnel. Tento mezinárodně platný diplom stvrzuje dosaženou úroveň v profesní francouzštině v oborech: obchod: nabízené úrovně: A1 – C1 mezinárodní vztahy: B1 – C1 cestovní ruch: A2 – B2 Zkouška je proto velmi […]

Informace o zkoušce Madridské obchodní komory

Milí studenti, KROJ je jediným pracovištěm v České republice, kde můžete složit zkoušku Madridské obchodní komory. Budete-li se ucházet o místo v některé ze španělsky mluvících zemích, je pro vás certifikát, který garantuje znalost ekonomického jazyka, vaší velkou přidanou hodnotou. Využijte možnosti, kterou vám VŠE nabízí! Pokud váháte, projděte si informace o typech certifikátů a obsahu zkoušky […]

Online přípravné kurzy na přijímací zkoušky z francouzštiny a španělštiny

Milí zájemci o studium na VŠE!  ptáte se v duchu, jestli zvládnete přijímačky z francouzštiny nebo španělštiny na vámi zvolený studijní obor na Vysoké škole ekonomické? Bojíte se, že studium vlastních materiálů ze střední školy vám nebude stačit? A chcete vědět, jak se na zkoušky co nejlépe připravit? Pokud je odpověď alespoň na jednu předchozí […]

Bojíte se mluvit ve francouzštině?

Bojíte se mluvit ve francouzštině? Svůj mluvený projev si můžete se svými spolužáky a nad zajímavými tématy procvičit online již 11/11 v rámci Cross Cultural Meetingu, pořádaného Klubem mladých manažerů a VŠE Praha. Více informací zde: https://www.facebook.com/…666 Kontaktní osoba: David Braun: david.braun@vse.cz Bon courage!

Pozor: doporučujeme respektovat studijní trajektorii

Pozor: všechny předměty jsou vypisovány dle vzorové studijní trajektorie, kterou velmi doporučujeme respektovat.  Předměty 2RO201, 2RO203, 2RO301, 2RO261, 2RO263, 2RO361 jsou pravidelně vypisovány jen v zimním semestru.  Předměty 2RO212, 2RO204, 2RO302, 2RO272, 2RO264, 2RO362 jsou vypisovány pravidelně v letním semestru, v případě dostatečného zájmu výjimečně i v zimním semestru.  V případě, že neuspějete v předmětech 2RO212, 2RO204, 2RO272, 2RO264 v letním semestru, […]

Nová učebnice Efektivní komunikace v profesní francouzštině

Nová, praktická učebnice profesní francouzštiny (jazyková úroveň B2/C1) autorek autorek Mgr. Kateřiny Dvořákové, Ph.D., MBA a PhDr. Dominiky Kovářové, Ph.D., MBA je zaměřená na běžné mluvní akty i písemné obraty využitelné v profesních situacích ve třech oblastech: mezinárodním obchodu, diplomacii a cestovním ruchu. Učebnice nabízí široké rozpětí témat ve všech třech oborech a je rozčleněna […]

Zkoušky Pařížské obchodní komory na půdě VŠE

Konečně jsme obdrželi všechny výsledky posledních zkoušek Pařížské obchodní komory, které proběhly v květnu na půdě VŠE – tentokrát dokonce na třech úrovních B1/B2/C1 a ve dvou oborech – Affaires a Tourisme – naše premiéra! Jsme rádi, že můžeme všem sedmi studentům gratulovat k úspěšnému složení zkoušek: Miroslav Budínský – DFP Affaires C1 Jaroslav Glisník […]

Přihláška do 2. kola přijímacího řízení do programu MBA-MAE

Uzávěrka přihlášek do 2. kola přijímacího řízení do programu MBA-MAE je stanovena na 31. 8. 2020. Více info na: https://iftg.vse.cz/blog/2020/06/26/uzaverka-prihlasek-do-2-kola-prijimaciho-rizeni-do-programu-mba-mae-je-stanovena-na-31-8-2020/

Letní škola Universidad de los Andes

Dear colleagues, Greetings from Chile! On behalf of the Office of International Relations at Universidad de los Andes, we wish you a very happy start to 2020! We are thrilled to begin the new year with over 70 international students taking part in our January programs and are already looking forward to welcome your students […]

Slavnostní zakončení cyklu přednášek konaných v rámci Přípravného kurzu na zkoušku Madridské obchodní a průmyslové komory

V rámci kurzu 2RO464 Příprava na zkoušku Madridské obchodní komory proběhla 26. listopadu 2019 závěrečná přednáška rodilých mluvčích. Přednáška na téma „Obchodní jednání s latinskoamerickými partnery“ se konala v Obchodní a ekonomické kanceláři Velvyslanectví Španělska. Měla podobu kulatého stolu a zúčastnili se jí zástupci čtyř latinskoamerických velvyslanectví, konkrétně pan Agustín Giménez a paní Delfina Caula […]