Profesní francouzština

DÉPARTEMENT DES LANGUES ROMANES / KATEDRA ROMÁNSKÝCH JAZYKŮ

Faculté des relations internationales / Fakulta mezinárodních vztahů

Université d’Économie de Prague / Vysoká škola ekonomická v Praze

 pořádá

Formation continue pour les secrétaires de direction, les assistant(e)s et les employés administratifs

Kurz francouzštiny pro asistentky ředitele, pracovníky na asistentské pozici, administrativní pracovníky

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE EN FRANÇAIS/ ÚSTNÍ A PÍSEMNÁ KOMUNIKACE VE FRANCOUZŠTINĚ

Séminaire intensif / Intenzivní kurz

Communication orale / Ústní komunikace  

9 – 13h

  • L’accueil des clients et des visiteurs  / Komunikace na recepci – přijetí, ohlášení klientů a zákazníků
  • Les exigences de la communication téléphonique / Náležitosti telefonního hovoru
  • Les formules les plus courantes, les problèmes de communication au téléphone, la prise de message, le répondeur téléphonique /  Nejčastější obraty, problémy při telefonické komunikaci, předání/zanechání vzkazu, práce se záznamníkem
  • Filtrer les appels, être à l’aise dans les situations délicates / Řešení nežádoucích telefonátů ve francouzštině, nepříjemné situace
  • La gestion de l’agenda, la prise des rendez-vous, l’organisation d’un déplacement / Pracovní agenda, dojednávání schůzek, organizace služební cesty

Communication écrite / Písemná komunikace

14 – 17h

  • Rédaction d’un rapport, d’un compte-rendu, des notes de service; la convocation à une réunion / Sepsání zprávy, zápisu; oznámení, pozvánka na schůzi
  • Les spécificités de la correspondance commerciale / Specifika obchodní korespondence
  • Quelques types de lettres nécessitant le respect d’une forme particulière / Modely méně obvyklých obchodních dopisů
  • Les courriers électroniques / E-mailová komunikace
  • Les erreurs à éviter, les exercices de style / Časté chyby, stylistická cvičení

Niveau requis / Požadovaná úroveň: B1 – B2

Prix / Cena: 2 500 Kč

Lieu / Místo konání: VŠE, nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 (tram 5, 9, 26)

Date/Termín konání: séminaire intensif d´une journée en septembre/février (pour la date précise, veuillez nous contacter)/ jednodenní intenzivní seminář vždy v září/únoru (pro přesné datum nás prosím kontaktujte)

Personnes à contacter / Kontaktní osoby:

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. katerina.dvorakova@vse.cz

Tél. secrétariat du Département / sekretariát Katedry (Patricie Parschová): 224 095 228