Jazyková olympiáda

Dne 29. 5. 2023 proběhlo národní kolo Olympiády ve francouzském jazyce, historicky poprvé v gesci Katedry románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v PrazeFrancouzského institutu a Sdružení učitelů francouzštiny.

Nejlepší žáci a studenti, vítězové krajských kol ze všech koutů České republiky, změřili síly ve čtyřech kategoriích (dvě pro střední školy, dvě pro základní školy, dle počtu let studia francouzštiny). Zkouška se skládala ze dvou disciplín – simulace na zadané téma (dialog s rodilým mluvčím) a popis obrázku. Součástí hodnocení byla také schopnost reagovat na nečekané otázky poroty. Porotu tvořili zástupci učitelů a profesorů z Prahy, Pardubic, Plzně, Českého Těšína či Hranic na Moravě. Přestože se národní kolo konalo online, porotci a organizátoři se shromáždili v perfektně technicky vybavených prostorách Francouzského institutu, v centru frankofonního světa v České republice.

A o co se v soutěži bojovalo? O skutečně velkorysé ceny, které se podařilo zajistit díky sponzorům a partnerům, kteří celostátní kolo olympiády ve francouzském jazyce podpořili.

První tři výherci v každé kategorii tak získali tyto hodnotné ceny:

– dva 2týdenní kurzy ve Francii (cenu finančně podpořila společnost TotalEnergies)

– dva 2týdenní kurzy v ČR (cenu finančně podpořila společnost Veolia)

– dva týdenní kurzy v ČR3měsíční předplatné jazykové aplikace Frantastique (Francouzský institut v Praze a MŠMT)

– dárkové poukázky a publikace (nakladatelství Fraus)

– dárkové poukázky Francouzské knihkupectví (MŠMT).

 

Neosobní forma online zkoušení bude všem zúčastněným kompenzována, neboť všichni žáci, studenti, učitelé a rodiče se budou moci setkat 23.11.2023 ve Francouzském institutu při příležitosti Mezinárodního dne učitelů francouzštiny pro oficiální předání doplňkových hmotných cen, za účasti sponzorů. Vítězové budou mít příležitost referovat o pobytu ve Francii a zkušenostech z absolvovaných kurzů.

Slova uznání za celkově hladký průběh národního kola si zaslouží nejen organizátoři ze všech jmenovaných institucí, ale zejména velmi zkušení členové porot: kromě dvou výjimek nikdo nebyl na olympiádě poprvé, všichni byli velmi nápomocní a flexibilně se naučili pracovat  s novou hodnotící tabulkou (jednotnou pro všechny jazyky).

Ještě jednou velká gratulace výhercům, ale i všem účastníkům celonárodního kola, těm nejlepším z ČR.  Těšíme se na další kolo – příští rok se již určitě setkáme prezenčně, na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze.

FMV VŠE v Praze poprvé organizovala celonárodní kolo olympiád i v dalších jazycích: angličtině, němčině a ruštině. Více informací najdete zde: https://olympiady.vse.cz/ocjz/