Psaní diplomové práce

V rámci VS 2KJ lze rovněž psát diplomovou práci, tento postup musí schválit garant Vašeho studijního oboru.