Studentské konference o Latinské Americe

Katedra románských jazyků FMV VŠE pořádá ve spolupráci s Filozofickou fakultou MU Brno studentské konference s tematikou současné Latinské Ameriky. Konference a s nimi spojené další akce probíhají každoročně od roku 2012 ve španělštině (střídavě v Praze a v Brně) a účastní se jich kromě našich studentů a posluchačů FF MU také hosté z dalších škol a latinskoameričtí stážisté.

XII. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE O SOUČASNÉ LATINSKÉ AMERICE – AMÉRICA LATINA HOY 

V pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4. 2019 se na půdě VŠE konala další mezinárodní konference o Latinské Americe. Tentokrát se jí zúčastnily také studentky z Univerzity Cyrila a Metoděje v Trnavě a stážistky ze Španělska.

V pátek odpoledne přednesli studenti jedenáct tematicky bohatých prezentací, po nichž následovala debata. Hovořilo se o politických tématech (např.  o venezuelské krizi a jejím dopadu na média, politické dráze Huga Cháveze či o situaci iberoamerických imigrantů v Bratislavě), své místo dostaly i kulturně-společenské náměty (500. výročí založení Havany nebo svatojánské slavnosti ve světě). Večer se uskutečnilo společenské setkání a v sobotu dopoledne následovala kulturní část – minikurz tanga na pražských Vinohradech, na němž si všichni účastníci konference mohli vyzkoušet zatančit tento oblíbený argentinský tanec.

Program konference tradičně připravují a moderují studenti VŠE. Tento ročník měli na starosti Zuzana Vrbková, Linda Slováková a David Němeček.

Obě studentské konference v roce 2019 probíhají v rámci projektu IGA. Příspěvky psané ve španělštině vyjdou ve sborníku, který se bude připravovat na podzim 2019. Těšíme se na další setkání v listopadu, které uspořádá Ekonomická univerzita v Bratislavě.

 

XI. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE O SOUČASNÉ LATINSKÉ AMERICE – AMÉRICA LATINA HOY 

Dne 30. 11. 2018 se konala na FF MU Brno 11. mezinárodní studentská konference o současné Latinské Americe – América Latina hoy.

Konference pořádá VŠE společně s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity Brno, účastní se také studenti dalších škol, tentokrát měli zajímavé prezentace kolegové z Mendelovy univerzity v Brně, Ekonomické univerzity v Bratislavě i zahraniční stážisté. Konferenci slavnostně uvedl obchodní rada velvyslanectví Peru – pan Oscar Paredes.

Po několika prezentacích vždy probíhá debata a večer společenské posezení v restauraci. Studenti mají možnost se lépe seznámit, vyměnit si kontakty a – jak ukazuje zkušenost – později pořádají společné akce, např. cestu po Mexiku společně s mexickými účastníky konference.

Těšíme se na další kolokvium v dubnu v Praze a v listopadu v Bratislavě. Zájemci o projekt přípravy konferencí (účast v Bratislavě s hrazenými náklady) se mohou přihlásit do 15. 12. 2018 – olga.vilimkova@vse.cz

Coloquio LA Brno 2018 recuerdo

 

X. STUDENTSKÉ KOLOKVIUM O LATINSKÉ AMERICE

Ve dnech 27. a 28. 4. 2018 se konala na VŠE 10. studentská konference o současné Iberoamerice, tentokrát v rámci Iberoamerického týdne, pořádaného Ministerstvem zahraničí ČR a velvyslanectvími zemí Španělska a Latinské Ameriky.

Konference byla – jako vždy – velmi zajímavá a příjemná. Zúčastnili se jí kromě studentů VŠE také kolegové / kolegyně z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, se kterou kolokvium společně už několik let pořádáme, přijeli také kolegyně z Ekonomické univerzity v Bratislavě a FF Univerzity Cyrila a Metoda v Trnavě. Rovněž se účastnili „Erasmáci“ ze Španělska, Mexika a Salvádoru.

Byla to moc sympatické setkání – na VŠE, večer v restauraci i v sobotu v Náprstkově muzeu – a těšíme se na další setkání při 11. konferenci na podzim v Brně.

 

IX. STUDENTSKÉ KOLOKVIUM O LATINSKÉ AMERICE

Devátá mezinárodní studentská konference proběhla ve dnech 28. a 29. 4. 2017 na FF MU Brno pod záštitou velvyslanectví Salvádoru v Berlíně. Konferenci zahájil honorární konzul Salvádoru Dr. Pavel Berg. Jazykem konference byla španělština.

Programa-Coloquio-2017-Brno_Final

 

VIII. STUDENTSKÉ KOLOKVIUM O LATINSKÉ AMERICE

Osmá  mezinárodní studentská konference proběhla dne 9. 12. 2016 na VŠE. Konferenci zahájila velvyslankyně Peru, paní Liliana Olarte de Muga a konzul Venezuely, pan Gustavo Sierra. Studenti představili typické kroje z několika zemí Latinské Ameriky. Poté následovaly prezentace na téma současné Latinské Ameriky, které si připravilo 11 studentů z VŠE a FF MU Brno, také kolegové ze zahraničí, studující na VŠE v rámci programu Erasmus. Témata: rozvoj cestovního ruchu v Peru; turismus v Latinské Americe; dopad olympijských her na situaci v Brazílii; indiánské komunity ve státě Oaxaca v Mexiku; dopad „masakru petržele“ v dominikánské společnosti; indiáni Salvádoru – neviditelné národy, matky a babičky z Plaza de Mayo, Argentina; kořeny současných hospodářských problémů Argentiny; závislost venezuelského hospodářství na vývozu ropy; od drogových bossů k městu roku, Kolumbie.  Jako posluchači se konference zúčastnili studenti z dalších vysokých škol i posluchači Univerzity 3. věku VŠE.

Coloquio LA program, 2016

 

VII. STUDENTSKÉ KOLOKVIUM O LATINSKÉ AMERICE

Ve dnech 4. a 5. 12. 2015 proběhla na VŠE mezinárodní mezioborová konference o současné Latinské Americe, které se pravidelně účastní studenti VŠE, studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno a zahraniční posluchači z mezinárodních programů. Konferenci zahájil chargé d´affaire Venezuely, pan Gustavo Sierra. Následovaly prezentace studentů se zaměřením na současnou Latinskou Ameriku: Venezuela – ropná mocnost; přínos a úskalí etnoturistiky v Panamě; postavení žen v Salvádoru; prezentace rebelského etnika Tzotzilů na internetových serverech a v mediích; Totonakové v Mexiku a jejich úsilí o uchování identity; snahy o revitalizaci jazyka Tu Un Savi indiánského etnika v Mexiku (aktivity španělské univerzity); analytický pohled na zobrazování žen v dílech Diega Rivery; zkušenosti české podnikatelky v Chile. Po bloku prezentací následovaly vždy živé debaty. Závěrem byly účastníkům kolokvia předány certifikáty.
Studenti mohou své příspěvky rovněž publikovat na portálu FF MU Brno.

Po večerním přátelském setkání v mexické restauraci jsme si společně se zahraničními studenty prohlédli předvánočně vyzdobenou noční Prahu. Dopoledne jsme navštívili chrám Pražského Jezulátka, kde jsme se blíže seznámili s historií uctívané sošky a jejím přesahem – díky působení českých misionářů – do oblasti Latinské Ameriky. Následně jsme spolu se zahraničními studenty u kulatého stolu Malostranské kavárny besedovali o vánočních a novoročních tradicích českého regionu, Španělska, Mexika  Peru (výběr zemí dle účastníků besedy).
Všechny aktivity spojené s konferencemi probíhaly ve španělštině.
Děkujeme všem studentům za účast na mezinárodním kolokviu a těšíme se na další pokračování přednášek a debat o současné Latinské Americe v roce 2016: v dubnu v areálu Masarykovy univerzity v Telči a v prosinci na VŠE.
PhDr. Athena Alchazidu, PhD. FF MU a PhDr. Olga Vilímková, PhD., KROJ FMV VŠE

Coloquio PRAGA 2015 Program

 

VI. STUDENTSKÉ KOLOKVIUM O LATINSKÉ AMERICE (TELČ 2015)

Letošní studentská konference se konala v Telči, v centru Masarykovy univerzity Brno, a to ve dnech 23. a 24. 4. 2015. Kolokvia se zúčastnilo 25 studentů FMV VŠE, FF MU Brno, FSV UK a také studenti Universidad Católica ze Salvádoru. Letošní příspěvky na konferenci s názvem Sociedad y cultura en los países de Centroamérica se zaměřily na střední Ameriku (Program 2015 Telč Coloquio estudiantil). Studenti si připravili kvalitní prezentace, po kterých následovaly velmi zajímavé debaty. Velmi živě se diskutovalo např. na téma rozpadu rodiny, emancipace a ženské role v rodině a ve společnosti nebo posilování národní identity a hrdosti ve světě globalizace. Po prezentacích a debatách se konaly workshopy, jejichž společným tématem byl folklór, původní tradice a kulturní dědictví ve dvou odlišných kulturních prostředích: na jedné straně u nás a na straně druhé v mnohonárodnostních společnostech hispanofonních zemí Latinské Ameriky. V sobotu 26. 4. navštívili salvadorští studenti a pedagogové Prahu, prohlédli si památky v historickém centru a díky výkladu dr. Vilímkové se seznámili s nejdůležitějšími událostmi českých dějin, které se odehrály v našem hlavním městě.

Děkujeme všem studentům za aktivní účast na kolokviu a těšíme se na příští setkání v prosinci 2015 v Praze.

PhDr. Athena Alchazidu, PhD. FF MU a PhDr. Olga Vilímková, PhD., KROJ FMV VŠE 

Studentky Šárka Duchečková, Barbora Zavadilová a Andrea Escobar Ríos, které přijely z Prahy, si prohlížejí historické centrum města Telč. Mexičanka Andrea z TEC Monterrey je v současnosti na doktorandském studiu na VŠE. (Témata jejich prezentací viz přiložený program.)

 

IV. STUDENTSKÉ KOLOKVIUM O LATINSKÉ AMERICE (PRAHA 2014)

Ve dnech 25. a 26. 4. 2014 se na VŠE uskutečnil již třetí ročník studentské konference věnované současné Latinské Americe. V pátek odpoledne se kolokvia zúčastnili studenti naší školy, FF MU Brno a také FSV UK Praha – prezentace si připravilo 11 studentů. Večer jsme se sešli na přátelském posezení v mexické restauraci Las Adelitas a v sobotu podnikli výlet na Karlštejn – někteří pokračovali do Srbska. Během sobotního výletu, na kterém se nás sešlo 19, studenti vyslechli mayskou pověst a v kroužcích plnili některé úkoly, spojené s přesahem moudrostí mýtů pro současný svět (ochrana přírody, respekt vůči členům lidské i rostlino-zvířecí společnosti, atd.).  

Komunikačním jazykem všech tří setkání byla španělština, což bylo naplánováno a zároveň vyplynulo jako přirozené vzhledem k účasti 6 zahraničních studentů z Mexika a Salvadoru.

Organizace:

PhDr. Athena Alchazidu, PhD. (FF MU) a PhDr. Olga Vilímková, PhD. (KROJ FMV VŠE)

 

Autorka příspěvku: PhDr. Olga Vilímková, Ph.D.

Fotogalerie_COLOQUIO_ESTUDIANTIL_2014