Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Praktické info

Související stránky

KROJ je od podzimu 2016 jediné a exkluzivní autorizované centrum v České republice, které má oprávnění k examinaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek CELI – Certificato di conoscenza della lingua italiana. Certifikáty vydává a spravuje Università per Stranieri v Perugii (Itálie).

Na Katedře románských jazyků je možné skládat zkoušky šesti úrovní jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – A1, A2, B1, B2, C1, C2. Zkoušky probíhají v prostorách VŠE a jsou vedeny certifikovanými examinátory KROJ.

Písemná část: písemný test

Ústní část: monolog a dialog dle dispozic pro jednotlivé úrovně jazyka.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí italské sekce KROJ, PhDr. Miroslavu Ferrarovou (miroslava.ferrarova@vse.cz), nebo vedoucí KROJ, PhDr. Dominiku Kovářovou, Ph.D, MBA (dominika.kovarova@vse.cz) .

 

CELI Impatto – A1 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test správně / špatně  

1h 15min

25 % hodnocení
Písemná produkce Krátká písemná produkce

Doplňovací test

25 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Reakce na otázky

Krátký připravený monolog

 

 

5-6 min

 

50% hodnocení

Dialog Krátký dialog s examinátorem

 

CELI 1 – A2 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností  

2h

25 % hodnocení
Písemná produkce Doplňovací test

Dokončení výpovědi

15 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, výběr z více možností  

20 min

 

30% hodnocení

Dialog Konverzace s examinátorem 10 min  

30% hodnocení

 

CELI 2 – B1 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností, otevřené odpovědi  

 

2h

 

25 % hodnocení

Písemná produkce Vyplnění dokumentu (formulář, dotazník)

Oznámení

Dopis

 

25 % hodnocení

Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, výběr z více možností  

20 min

 

25 % hodnocení

Dialog Konverzace s examinátorem 15 min 25% hodnocení

 

CELI 3 – B2 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností, krátké odpovědi  

 

2h 15min

 

20 % hodnocení

Písemná produkce Esej (výběr ze dvou témat)

Dopis (výběr ze tří témat

 

20 % hodnocení

Test jazykové kompetence Doplnění, přeformulování textu 45 min 10 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, výběr z více možností  

25 min

 

20 % hodnocení

Dialog Konverzace s examinátorem 15 min 30 % hodnocení

 

CELI 4 – C1 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: přiřazovací, výběr z více možností, krátké odpovědi  

 

2h 45min

 

20 % hodnocení

Písemná produkce Résumé

Esej (výběr ze tří témat)

 

25 % hodnocení

Test jazykové kompetence Doplnění, oprava chyb, přeformulování textu, dokončení textu  

1h 15 min

 

10 % hodnocení

Poslech – porozumění a produkce Test: přiřazovací, interpretace, komentáře  

25 min

 

15 % hodnocení

Dialog Konverzace s examinátorem 20 min 30 % hodnocení

 

CELI 5 – C2 – struktura zkoušky

Porozumění čtenému textu Test: výběr z více možností, krátké odpovědi  

 

2h 45min

 

20 % hodnocení

Písemná produkce Esej (výběr ze tří témat)

Dva dopisy

 

30 % hodnocení

Test jazykové kompetence Doplnění, oprava chyb 1h 15 min 10 % hodnocení
Poslech – porozumění a produkce Test: výběr z více možností, dokončení, doplnění výpovědi  

25 min

 

15 % hodnocení

Dialog Konverzace s examinátorem 20 min 25 % hodnocení