Přípravné kurzy

Na Katedře románských jazyků jsou otevírány přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELE pro různé úrovně. Kurzy jsou určeny studentům všech fakult VŠE, lze je zapsat jako celoškolsky volitelné předměty nebo v rámci tzv. mimořádného studia (1 kredit = 800,- Kč; další informace o možnosti dokoupení kreditů poskytne sekretářka katedry).

Kurzy vede španělská vyučující Lic. Ana Inés Blanco Jaschek, která působí jako examinátorka u zkoušek DELE v Instituto Cervantes de Praga. Studenti FMV, kteří zkoušku po absolvování kurzu úspěšně složí, obdrží mimořádné stipendium ve výši  2000,- Kč.

 

PRO ZS 2017/18 BUDE AKTUALIZOVÁNO.