Přípravné kurzy

Na Katedře románských jazyků jsou otevírány přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELE pro různé úrovně. Kurzy jsou určeny studentům všech fakult VŠE, lze je zapsat jako celoškolsky volitelné předměty nebo v rámci tzv. mimořádného studia (1 kredit = 700,- Kč viz https://fmv.vse.cz/dalsi-moznosti-studia/mimoradne-studium/ , další informace o možnosti dokoupení kreditů poskytne sekretářka naší katedry).

Kurzy vede španělská vyučující Lic. Ana Inés Blanco Jaschek, která působí jako examinátorka u zkoušek DELE v Instituto Cervantes de Praga.

 

V ZS 20/21 se přípravný kurz na úroveň B2 koná každé pondělí 9.15 – 10.45 110SB.

2RO 373 Příprava na mezinárodní zkoušky DELE B2