Praktické info

Studenti FMV, kteří zkoušku po absolvování kurzu úspěšně složí, obdrží mimořádné stipendium ve výši  2000,- Kč.