Praktické info

Termíny konání zkoušek  24. 01. 2024 a 29. 05. 2024
Zápis ke zkoušce Odeslání přihlášky: pro termín v lednu do 05. 01. 2024 (včetně), pro termín v květnu do 10. 05. 2024 (včetně).  Žádost o formulář katerina.dvorakova@vse.cz nebo dalibor.hakim@ifp.cz. Vyplněný formulář zaslat mailem přímo do IF: dalibor.hakim@ifp.cz, v kopii katerina.dvorakova@vse.cz
Cena
a) preferenční cena IF pro studenty VŠE: 3300,- Kč

b) administrativní poplatek KROJ: 500 Kč

Způsob úhrady Částka 3300,- : přímo IF (preferenční cena pro studenty VŠE, tuto částku uhradíte přímo IFP – FRANCOUZSKÝ INSTITUT VÁM PO OBDRŽENÍ PŘIHLÁŠKY POŠLE PLATEBNÍ INSTRUKCE)

Částka 500 Kč – uhradit na č.ú. 1828782/0800, VS 208037 do 14 dnů od odeslání přihlášky, do poznámky napsat Komora Paříž

Číslo účtu viz výše
Kontaktní osoby Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MBA (katerina.dvorakova@vse.cz)
Odkaz na web CCIP https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/
Odkaz na vzorové testy https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/outils-preparation-dfp/
Místo konání zkoušek
VŠE, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3 – Žižkov
Evaluace CCI Paris Ile-de-France/ Francouzský institut
Diplomy Diplomy budou studentům zaslány v elektronické podobě do 3 týdnů ode dne konání zkoušky.

 

V případě úspěšného složení zkoušky studenti FMV, kteří absolvovali přípravný kurz na KROJ, obdrží finanční příspěvek ve výši 2 000,- (B2/2500,- (C1) Kč, který se vyplácí formou mimořádného stipendia (platí od ZS 2013/14 a pro všechny následující termíny).