Galerie DFP

Ve středu 31. května 2023 Katedra románských jazyků na VŠE v Praze opět přivítala examinátory Francouzského institutu v rámci zkoušek Pařížské obchodní komory. O certifikát Diplôme de français professionnel se tentokrát ucházelo 8 studentů na úrovni Affaires C1 a 2 studenti na úrovni Affaires B2.

Celá zkouška je koncipována velmi prakticky a sestává z několika profesních úkolů v písemné i ústní formě. Na úrovni C1 studenti například sepisují krátký reklamní text, zprávu na základě písemné dokumentace a zápis z poslechu na odborné téma. V ústní části pak následně porotci nabízejí výrobek v roli obchodníka či odpovídají na otázku v rámci simulace pracovního pohovoru. Na úrovni B2 kromě poslechu a zprávy odpovídají v písemné části nespokojenému zákazníkovi na reklamační mail, v ústní části pak představují firmu a její výsledky či vyjednávají s dodavatelem.

 

Ve středu 1. června 2022 skládalo na VŠE zkoušky Pařížské obchodní komory pro obdržení certifikátu profesní francouzštiny – Diplôme de français professionnel pět studentů magisterského i bakalářského studia, jednalo se celkem o čtyři rozdílné typy zkoušek: DFP Affaires C1 (2 uchazeči), DFP Affaires B2 (1 uchazeč), DFP Relations internationales C1 (1 uchazečka) a DFP Tourisme B2 (1 uchazečka) – dva posledně zmíněné obory měly na úrovni C1 a B2 na VŠE dokonce premiéru. Zkouška proběhla jako obvykle v gesci Francouzského institutu a ve spolupráci s KROJ. V písemné a ústní části řešili uchazeči velmi konkrétní úkoly z profesního prostředí: odpovědět na reklamační mail od zákazníka, sepsat reklamní text či profesní zprávu, představit historii a výsledky firmy frankofonní delegaci (DFP Affaires), vytvořit upoutávku na zájezd, pomoci hostu v restauraci s výběrem vhodného menu a nápojů, představit památku v roli průvodce (DFP Tourisme), jednat s úřady v situaci humanitární krize, sepsat projev ministra pro inauguraci výstavy (DFP Relations internationales)… Témat a profesních úkolů se letos sešlo díky zájmu uchazečů o různé typy a úrovně zkoušek opravdu hodně.

 

Dne 12. ledna 2022 se zkoušky Pařížské obchodní komory konaly na půdě Francouzského institutu. Marek Pokorný a Jan Skála skládali zkoušku Diplôme de français professionnel Affaires B2, Barbora Girgleová DFP Affaires C1, všichni tři jsou studenti FMV. Kandidáti prokazovali svou znalost obchodního jazyka řešením konkrétních profesních situací v písemné i ústní části. Ústní část hodnotili zkušení examinátoři Francouzského institutu, písemná část bude vyhodnocena přímo v Paříži.

 

Dne 2. června 2021 opět proběhly na VŠE zkoušky Pařížské obchodní komory pod taktovkou Francouzského institutu a ve spolupráci s Katedrou románských jazyků. Navzdory pandemii měli studenti zájem získat mezinárodně uznávaný certifikát DFP (Diplôme de français professionnel) stvrzující znalost profesní francouzštiny. Tentokrát se přihlásilo celkem osm zájemců na tři typy zkoušek: 6 kandidátů na úroveň DFP Affaires C1, 1 kandidátka na DFP Affaires B2 a 1 kandidátka na DFP Relations internationales B2. Všichni studenti u zkoušky uspěli, šest z nich dokonce „avec mention“ (s vyznamenáním), což je vynikající výsledek. Všichni také absolvovali přípravný kurz na zkoušky CCIP, a to buď 2RO404 (affaires) na úroveň C1, nebo  2RO301 (relations internationales/tourisme) a 2RO302 (affaires) na úroveň B2.