Vypisování kurzů

Z kapacitních důvodů jsou některé předměty specializací Komerční jazyky (VS 2KJ – nová úprava) otevírány pouze jednou za akademický rok, v zimním, nebo v letním semestru. Prosíme proto studenty, kteří mají o zápis do těchto kurzů zájem, aby se včas informovali na katedře (viz Kontakt).

 

2KJ KOMERČNÍ JAZYKY – SEZNAM PŘEDMĚTŮ

  •  VYPISOVÁNO V ZIMNÍM SEMESTRU

IDENT

NÁZEV PŘEDMĚTU

UKONČENÍ

GARANT

2RO431

 Hospodářské a politické reálie Itálie (B2/C1)

Zk

  Ferrarová

2RO462

 Civilizace Latinské Ameriky (B2/C1)

Zk

  Vilímková

2RO501

 Komerční francouzština (B2/C1)

Zk

  Kovářová

2RO505

 Frankofonní země – ekonomika, politika a kultura (B2/C1)

Zk

  Kovářová

2RO561

 Komerční španělština (B2/C1)

Zk

  Mlýnková

2Ro531

  Komerční italština (B2/C1)

Zk

  Ferrarová

2RO532

 Písemný projev v italštině (B2/C1)

Zk

  Ferrarová

 

  • VYPISOVÁNO V LETNÍM SEMESTRU

IDENT

NÁZEV PŘEDMĚTU

UKONČENÍ

GARANT

2RO315

 Expression écrite – psaný projev pro pokročilé (B2/C1)

Zk

  Dvořáková

2RO372

 Expresión escrita – psaný projev pro pokročilé (B2/C1)

Zk

 Hazaiová

2RO461

 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – španělsky

Zk

 Vrzalová Hejsková

2RO503

 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) – francouzsky

Zk

 Kovářová

 

Vedlejší specializace Frankofonní studia (VS 2FS), Komerční jazyky (VS KJ) a Iberoamerická studia (VS 2IS) již nebudou v dalších semestrech otevírány.