Praktické info

KROJ je jediné autorizované centrum v České republice, které má oprávnění k examinaci mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek Obchodní a průmyslové komory v Madridu (CCIM). Nabízí možnost získání jazykových diplomů úrovní B2-C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň/ Nivel  
B2
  • Certificado Básico de Español de los Negocios
  • Certificado Básico de Español del Turismo
C1
  • Certificado Superior de Español de los Negocios
  • Certificado Superior de Español del Turismo
C2
  • Diploma de Español de los Negocios

 

 

Katedra románských jazyků pořádá přípravné kurzy, do kterých se mohou přihlásit:

  • Studenti VŠE v rámci řádného studia
  • Studenti VŠE v rámci mimořádného studia (1 kredit = 800,- Kč)
  • Zájemci, kteří nejsou studenty VŠE (program celoživotního vzdělávání)

Bližší informace najdete pod odkazem Přípravný kurz, případně je všem zájemcům poskytne PhDr. Olga Vilímková, Ph.D. nebo PhDr. Ludmila Mlýnková (kontakty viz níže).

 

Cílem přípravných kurzů je podpořit komunikativní, lingvistickou a odbornou kompetenci účastníků, a to s ohledem na danou jazykovou úroveň i profesní požadavky. Studenti se rovněž seznámí s metodikou zkoušky, aby dokázali efektivně řešit typizované či obtížnější situace v rámci samotné examinace.

V případě úspěšného složení zkoušky studenti FMV obdrží finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč, který se vyplácí formou mimořádného stipendia (platí od ZS 2013/14 a pro všechny následující termíny).

K dispozici jsou také ukázkové testy ke stažení:

Test 1

Test 2