Přednášky velvyslanců

  • Přednáška portugalské velvyslankyně

Ve středu 3. května 2017 se uskutečnila přednáška s názvem Ekonomická hodnota portugalského jazyka, kterou přednesla J. E. Maria Manuela Ferreira Macedo

Franco, velvyslankyně Portugalska. Přednáška byla pořádána ve spolupráci s Velvyslanectvím Portugalska a Instituto Camões v Praze a pracovním jazykem byla angličtina a čeština. Doprovodný program byl bohatý:

  • představení Instituto Camões: Pedro Morais de Meireles, ředitel Institutu Camões v Praze
  • zkušenosti z Erasmu v Portugalsku: Milota Styková, Jan Slavotínek, studenti VŠE
  • příklad toho, jak může portugalština ovlivnit váš život: Jan Němec, Katedra politologie, FMV, VŠE
  • mini-lekce portugalštiny: Ludmila Mlýnková, Sérgio Oliveira, Katedra románských jazyků, FMV, VŠE.

Po skončení programu paní velvyslankyně slavnostně zahájila výstavu s názvem Portugalština ve světě v atriu Rajské budovy. Přednáška se setkala u publika s velkým zájmem a doufáme, že mnohé z přítomných studentů inspirovala ke studiu portugalštiny v kurzech, které bude KROJ otvírat v zimním semestru.

Portugal_plakat

 

  • Přednáška tuniského velvyslance

V pátek 7. 4. 2017 proběhla na FMV VŠE již druhá přednáška v rámci cyklu setkání s frankofonními velvyslanci pořádaného Katedrou románských jazyků FMV VŠE.  Velvyslanec Tuniské republiky v ČR, J.E. pan Mohamed-Selim Hammami pohovořil ve francouzštině o demokratizačním procesu v Tunisku a s ním spojených politických a ekonomických otázkách, o ženských právech v rámci modernistické tradice této země, ale i o širším geopolitickém kontextu a současném dění v regionu.

Přednáška byla určena především studentům třetího ročníku bakalářského studia, které zajímají témata z oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodních vztahů, diplomacie či evropské integrace. Dorazili i studenti nižších, či naopak vyšších ročníků. K naší velké radosti byla účast opět vysoká (cca 90 studentů) a studenti se nebáli klást otázky ve francouzštině se širokým tematickým záběrem.

Pan velvyslanec přislíbil rovněž účast na diskusní akci, kterou KROJ plánuje uspořádat v zimním semestru AR 2017/18.

Sledujete Facebook KROJ, kde průběžně zveřejňujeme aktuality z frankofonního světa.

 

  • Přednáška švýcarského velvyslance

Ve středu 8. 3. 2017 proběhla na FMV VŠE přednáška na téma La politique européenne de la Suisse, kterou ve francouzském jazyce přednesl velvyslanec Švýcarské konfederace, J.E. pan Markus-Alexander Antonietti. Přednáška byla příležitostí pro představení aktuálních témat a následnou zajímavou diskusi o nich: zahraniční obchod Švýcarska, imigrační politika Švýcarska (referendum z roku 2014, zákon o přijímání zahraničních pracovnících z prosince 2016), bilaterální vztahy s Evropskou unií, perspektivy EU po Brexitu atd.

Přednáška byla určena především studentům třetího ročníku Bc studia oborů  mezinárodní studia, diplomacie, evropská integrace, zahraniční obchod, ale dorazili i studenti nižších ročníků. K naší velké radosti byla účast vysoká (cca 110 posluchačů) a studenti se nebáli klást otázky ve francouzštině. Sami hodnotili přednášku jako velmi  zajímavou, užitečnou a zcela srozumitelně přednesenou.

 

  • Přednáška peruánského Chargé d´Affaires

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 se konala přednáška Chargé d´Affaires velvyslanectví Peru, pana Oscara Paredes Loza, na téma „Desarrollo del Perú y Alianza del Pacífico“. Po přednášce následovala živá debata se studenty.