Día de España

 

Katedra románských jazyků ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska a Instituto Cervantes uspořádala akademickou akci DÍA DE ESPAÑA. Historicky první událost tohoto typu se konala dne 21. 4. 2017 od 12:30 v RB101 a přilehlých prostorách atria RB. Program byl následující:
     Ve 12:30 akci slavnostně zahájila rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc., děkan FMV doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. a Jeho Excelence Pedro Calvo-Sotelo, velvyslanec Španělska v České republice. Následně všichni jmenovaní slavnostně předali úspěšným studentům španělštiny diplomy Madridské obchodní komory a studenti na oplátku předali osvědčení všem externím odborníkům, kteří se podíleli na chodu přípravného kurzu svými přednáškami.
     Od 13:00 bude následovala série přednášek „CONFERENCIA SOBRE ESPAÑA“, kde vystoupili představitelé zastupitelských organizací Španělska v České republice a od 14:00 reprezentanti čtyř španělských univerzit. Druhá polovina programu, jejíž začátek je plánován na 15:15, byla věnována prezentaci různých ekonomických sektorů, resp. celkem jedenácti španělských firem působících na českém trhu.
Po skončení programu bylo možné navštívit dva workshopy (RB104 a RB105) věnované výrobě olivového oleje a interkulturním odlišnostem mezi Čechy a Španěly, nebo osobně promluvit s vystupujícími, neboť všechny zúčastněné firmy a instituce byly
k dispozici u svých stánků v atriu Rajské budovy. Netřeba dodávat, že celá akce probíhala pouze a jedině ve španělštině.

 
Program:

12:30 – 13:00: Entrega de diplomas curso “Español de los Negocios”.

 • Discursos Rectora, Embajador de España y Decano
 • Entrega diplomas: Rectora, Decano y Embajador de España
 • Discurso de agradecimiento estudiantes
 • Entrega diploma a ponentes

13:00-14:00: Charlas Institucionales:

 • Embajador de España (Excmo. Sr. D. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín)
 • Consejería Comercial (Ilma. Sra. Dª. Ana Lucía Vich Gadella)
 • Instituto Cervantes (Ilmo. Sr. D. Ramiro Alonso de Villapadierna-Sánchez)
 • Agregaduría Educación (Ilma. Sra. Dª. Pilar Barrero García)
 • Consejería de Turismo (Ilma. Sra. Dª. María Teresa Ortiz Marín)

14:00 -15:00: Conferencias Universidades

 • Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
 • Mondragon University / Mondragon Unibertsitatea (MU)
 • CIESE-Comillas University Center
 • Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FJOyG-GM)

15’ pausa café

15:15 – 16:30: Conferencias Empresas por sectores

Sector Industrial:

 1. GRUPO MONDRAGÓN – automoción, construcción, electrodomésticos
 2. FERAMO METALLUM INTERNACIONAL –fundición gris
 3. GESTAMP LOUNY – automoción, componentes metálicos
 4. OHL ŽS – construcción
 5. GLAZURA – cerámica y vidrio

Sector hostelería:

 1. EUROSTARS THALIA – hostelería

Sector alimentación:

 1. BARCELO MANUFACTURE (LOZANO ČERVENKA) –aceite de oliva (+ taller)

Sector de servicios:

 1. MORENO VLK – bufete de abogados
 2. QUALO –movilidad de personas, gestión de prácticas, consultoría (+ taller)

Sector de consumo:

 1. DELIBERIA – libros en español
 2. DECCADA – moda (+ pase de modelos)

 

16:30: Stands (Atrium)

 • Herrera El Olivar
 • Glazura
 • Lozano Červenka
 • Deliberia
 • Deccada
 • Instituto Cervantes
 • Consejería Comercial
 • Agregaduría Educación
 • Consejería Turismo
 • Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
 • Mondragon University / Mondragon Unibertsitatea (MU)
 • CIESE-Comillas University Center
 • Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FJOyG-GM)

17:00: Talleres (Atrium)

 • Qualo: “Diferencias Culturales” en los Negocios: Chequia VS España.
 • Lozano Červenka: Taller aceite de oliva.

17:30: Fin del programa

Pozvánka