Día de España

Katedra románských jazyků ve spolupráci s Velvyslanectvím Španělska a Instituto Cervantes pořádala dne 9. dubna 2019 už podruhé akademickou akci nazvanou DÍA DE ESPAÑA, která se opět konala na půdě VŠE. Svou přítomností nás poctil J. E. Ángel Lossada Torres-Quevedo, obchodní rada José Manuel Revuelta Lapique, ředitelka Instituto Cervantes Luisa Fernanda Garrido Ramos, vedoucí sekce pro vzdělávání Španělského velvyslanectví Amaya Cal Linares a vedoucí oddělení zahraničních vztahů univerzity ESIC Antonio Alcántara Lera. Akci zahájil děkan FMV Josef Taušer. Během jednotlivých vystoupení byli studenti informováni o možnostech, které jim tyto instituce nabízejí, a zároveň využili příležitosti ke kladení otázek, jež se týkaly organizace akademického roku a studentského života ve Španělsku. Dále KROJ informovala studenty o Přípravném kurzu na zkoušku Madridské obchodní komory, který už čtvrtým rokem úspěšně realizuje ve spolupráci s Obchodní kanceláří Španělského velvyslanectví, a možnostech stáží. Akce se setkala s velkým zájmem ze strany studentů.
Kromě toho, že jsme se dozvěděli cenné informace o institucích, také jsme hovořili o rozdílech ve studentském životě v jednotlivých zemích. Katedra románských jazyků také představila Přípravný kurz ke zkoušce Madridské obchodní komory a stáže, jež mohou studenti absolvovat ve  Španělské obchodní kanceláři v Praze.

 

Historicky první událost tohoto typu se konala dne 21. 4. 2017 od 12:30 v RB101 a přilehlých prostorách atria Rajské budovy. Program byl následující:
Ve 12:30 akci slavnostně zahájila rektorka VŠE, prof. Ing. Hana Machková, CSc., děkan FMV doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. a Jeho Excelence Pedro Calvo-Sotelo, velvyslanec Španělska v České republice. Následně všichni jmenovaní slavnostně předali úspěšným studentům španělštiny diplomy Madridské obchodní komory a studenti na oplátku předali osvědčení všem externím odborníkům, kteří se podíleli na chodu přípravného kurzu svými přednáškami.
Od 13:00 následovala série přednášek „CONFERENCIA SOBRE ESPAÑA“, kde vystoupili představitelé zastupitelských organizací Španělska v České republice a od 14:00 reprezentanti čtyř španělských univerzit.
Druhá polovina programu, jejíž začátek je plánován na 15:15, byla věnována prezentaci různých ekonomických sektorů, resp. celkem jedenácti španělských firem působících na českém trhu.
Po skončení programu bylo možné navštívit dva workshopy (RB104 a RB105) věnované výrobě olivového oleje a interkulturním odlišnostem mezi Čechy a Španěly, nebo osobně promluvit s vystupujícími, neboť všechny zúčastněné firmy a instituce byly k dispozici u svých stánků v atriu Rajské budovy. Netřeba dodávat, že celá akce probíhala pouze a jedině ve španělštině.

Program:

12:30 – 13:00: Entrega de diplomas curso “Español de los Negocios”.

  • Discursos Rectora, Embajador de España y Decano
  • Entrega diplomas: Rectora, Decano y Embajador de España
  • Discurso de agradecimiento estudiantes
  • Entrega diploma a ponentes

13:00-14:00: Charlas Institucionales:

  • Embajador de España (Excmo. Sr. D. Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín)
  • Consejería Comercial (Ilma. Sra. Dª. Ana Lucía Vich Gadella)
  • Instituto Cervantes (Ilmo. Sr. D. Ramiro Alonso de Villapadierna-Sánchez)
  • Agregaduría Educación (Ilma. Sra. Dª. Pilar Barrero García)
  • Consejería de Turismo (Ilma. Sra. Dª. María Teresa Ortiz Marín)

14:00 -15:00: Conferencias Universidades

  • Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
  • Mondragon University / Mondragon Unibertsitatea (MU)
  • CIESE-Comillas University Center
  • Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FJOyG-GM)

15’ pausa café 15’ pausa café

15:15 – 16:30: Conferencias Empresas por sectores

Sector Industrial:

GRUPO MONDRAGÓN – automoción, construcción, electrodomésticos

  1. FERAMO METALLUM INTERNACIONAL –fundición gris
  2. GESTAMP LOUNY – automoción, componentes metálicos
  3. OHL ŽS – construcción
  4. GLAZURA – cerámica y vidrio

Sector hostelería: Sector hostelería:

  1. EUROSTARS THALIA – hostelería

Sector alimentación: Sector alimentación:

  1. BARCELO MANUFACTURE (LOZANO ČERVENKA) –aceite de oliva (+ taller)

Sector de servicios: Sector de servicios:

  1. MORENO VLK – bufete de abogados
  2. QUALO –movilidad de personas, gestión de prácticas, consultoría (+ taller)

Sector de consumo: Sector de consumo:

  1. DELIBERIA – libros en español
  2. DECCADA – moda (+ pase de modelos)

16:30: Stands (Atrium) 16:30: Stands (Atrium)

  • Herrera El Olivar
  • Glazura
  • Lozano Červenka
  • Deliberia
  • Deccada
  • Instituto Cervantes
  • Consejería Comercial
  • Agregaduría Educación
  • Consejería Turismo
  • Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC)
  • Mondragon University / Mondragon Unibertsitatea (MU)
  • CIESE-Comillas University Center
  • Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón (FJOyG-GM)

17:00: Talleres (Atrium) 17:00: Talleres (Atrium)

  • Qualo: “Diferencias Culturales” en los Negocios: Chequia VS España.
  • Lozano Červenka: Taller aceite de oliva.

17:30: Fin del programa 17:30: Fin del programa

Pozvánka