Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
VS původní (2FS, 2IS, KJ)

Související stránky

  • VS FRANKOFONNÍ STUDIA (2FS)

– dobíhající úprava pro studenty zapsané před květnem 2013

1) Charakteristika

Cílem studia vedlejší specializace je získat hlubokou přípravu v oblasti politických, ekonomických a kulturních reálií Francie a frankofonních zemí (Belgie, Švýcarska, Kanady a zemí afrického kontinentu). Zvláštní pozornost je věnována postavení a úloze Francie v Evropské unii a vztahu Francie k ostatním frankofonním zemím v rámci EU i mimo ni. Přednášky a semináře jsou vyučovány pouze ve francouzském jazyce. Absolventi vedlejší specializace, jakožto ekonomové specializovaní na problematiku francouzsky mluvících zemí, se uplatní nejen v oblasti dvoustranných vztahů ČR s těmito zeměmi, ale také v mezinárodních organizacích a nadnárodních společnostech.

2) Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Předpokladem pro zápis do vedlejší specializace je velmi dobrá znalost francouzského jazyka.

3) Kapacita

40 studentů

4) Požadavky na absolvování

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou ze všech povinných předmětů. Zkouška probíhá ve francouzském jazyce.

POVINNÉ PŘEDMĚTY VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE – 30 ECTS
Ident Název ECTS Ukončení
2RO502 Historický a kulturní vývoj Francie 6 Zkouška
2RO503 Hospodářská a politická situace ve Francii 6 Zkouška
2RO504 Politický systém Francie 6 Zkouška
2RO505 Frankofonní země – ekonomika, politika a kultura 6 Zkouška
2RO506 Frankofonní země Afriky a Maghrebu 6 Zkouška

Přihlášky ke státní zkoušce z vedlejší specializace se přijímají v sekretariátu katedry románských jazyků, č. 280A NB.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutno odevzdat:

a) registrační list s potvrzením o splnění 30 kreditů (v požadované skladbě povinných předmětů),
b) písemnou seminární práci ve francouzštině ve 3 kopiích, v rozsahu 20-25 stran (na téma vztahující se k vedlejší specializaci). Předpokládá se samostatný přístup a kvalitní zpracování po obsahové, jazykové i formální stránce.

Garant specializace: Doc. JUDr. Jana Reschová, CSc., PhDr. Jana Kozmová, CSc.

 

  • VS IBEROAMERICKÁ STUDIA (2IS)

– dobíhající úprava pro studenty zapsané před květnem 2013

1) Charakteristika

Cílem studia vedlejší specializace je získat odbornou ekonomickou přípravu v oblasti
politických, ekonomických a kulturních reálií Španělska a španělsky mluvících zemí Latinské Ameriky. Zvláštní pozornost je věnována postavení a úloze Španělska v Evropské unii, vztahu Španělska k zemím Latinské Ameriky, vzájemným vztahům zemí EU se zeměmi Latinské Ameriky a integračním procesům v Latinské Americe. Předměty budou vyučovány ve španělském jazyce. Absolventi vedlejší specializace, jakožto ekonomové specializovaní na problematiku španělsky mluvících zemí, se uplatní nejen v oblasti dvoustranných vztahů ČR s těmito zeměmi, ale také v mezinárodních organizacích a nadnárodních společnostech.

2) Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Podmínkou ke vstupu do vedlejší specializace je výborná nebo velmi dobrá znalost španělského jazyka.

3) KAPACITA

40 studentů

4) Požadavky na absolvování

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou ze všech povinných předmětů. Zkouška se koná ve španělském jazyce

POVINNÉ PŘEDMĚTY VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE – 30 ECTS
Ident Název Počet ECTS Ukončení
2RO562 Historický přehled a současná ekonomická a politická situace Španělska 6 zkouška
2RO563 Historický přehled a současná ekonomická a politická situace zemí Latinské Ameriky 6 zkouška
2RO564 Politické systémy v latinskoamerických zemích 6 zkouška
2RO565 Ekonomika zemí Latinské Ameriky 6 zkouška
2RO566 Dějiny kultury a literatury Španělska a zemí Latinské Ameriky 6 zkouška

Přihlášky ke státní zkoušce z vedlejší specializace se přijímají v sekretariátu katedry románských jazyků, č. 280A NB.

Pro přihlášení ke zkoušce je nutno odevzdat:

a) registrační list s potvrzením o splnění 30 kreditů (v požadované skladbě povinných předmětů),
b) písemnou seminární práci ve španělštině ve 3 kopiích, v rozsahu 20-25 stran (na téma vztahující se k vedlejší specializaci). Předpokládá se samostatný přístup a kvalitní zpracování po obsahové, jazykové i formální stránce.

Garant specializace: doc.PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

 

  • VS KOMERČNÍ JAZYKY (KJ)

– dobíhající úprava pro studenty zapsané před květnem 2013

1) Charakteristika

Cílem studia vedlejší specializace je dosáhnout ve dvou jazycích (z nichž se skládá státní zkouška) hlubokých znalostí obchodního jazyka. V dalším (třetím) jazyce je třeba získat 18 kreditů za kurzy, které student neabsolvoval v rámci svého bakalářského studia. Tento počet kreditů umožňuje dosažení velmi dobré znalosti i ze třetího cizího jazyka.
Absolvování specializace je určeno pro jazykově nadané studenty a je náročné na průběžné studium. Absolventi se uplatní jako ekonomové s rozsáhlými jazykovými znalostmi v podnikové a řídící sféře u českých i zahraničních subjektů, jako pracovníci mezinárodních organizací, při odborných jednáních se zahraničními partnery, ale i ve sféře výzkumu.

Upozornění pro studenty: z této specializace nelze psát diplomové práce.

 

2) Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Podmínkou vstupu do vedlejší specializace Komerční jazyky je velmi dobrá znalost dvou jazyků.

3) Kapacita na semestr

100 studentů.

4) Požadavky na absolvování

Povinné předměty vedlejší specializace (30 ECTS)
Ident Název předmětu ECTS Ukončení
2xx* Komerční jazyk (jeden z nabídky) 6 zkouška
2xx* Komerční jazyk (druhý z nabídky) 6 zkouška
2xx třetí jazyk 18

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

Nabídka kurzů komerčního jazyka
Ident Název předmětu ECTS Ukončení
2AJ501 Komerční angličtina 6 zkouška
2NJ501 Komerční němčina 6 zkouška
2RO501 Komerční francouzština 6 zkouška
2RO531 Komerční italština 6 zkouška
2RO561 Komerční španělština 6 zkouška
2RU501 Komerční ruština 6 zkouška

Garant specializace: doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.