Erasmus Mundus Akce 3

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Propagace evropského vysokého školství

V rámci Akce 3 program Erasmus Mundus podporuje projekty zaměřené na zlepšení přitažlivosti, prestiže, image a viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a přístupu k němu.

Činnosti Akce 3

Program Erasmus Mundus je centralizovaný, tzn. je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Výkonnou agenturu můžete kontaktovat prostřednictvím emailu EACEA-EM2-A3@ec.europa.eu.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague