Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Erasmus Mundus Akce 3

Související stránky

Erasmus Mundus je program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Cílem programu je zvyšovat kvalitu evropského vysokého školství, podpořit mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi a přispět k udržitelnému rozvoji třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Program proto podporuje tvorbu společných studijních programů na postgraduální úrovni, partnerství pro spolupráci s mimoevropskými zeměmi, udělování stipendií nadaným studentům a realizaci projektů na zvýšení celosvětové přitažlivosti evropského vysokoškolského vzdělávání.

Propagace evropského vysokého školství

V rámci Akce 3 program Erasmus Mundus podporuje projekty zaměřené na zlepšení přitažlivosti, prestiže, image a viditelnosti evropského vysokoškolského vzdělávání ve světě a přístupu k němu.

Činnosti Akce 3

  • souvisejí s mezinárodním rozměrem všech aspektů vysokoškolského vzdělávání, včetně propagace, přístupnosti, zajištění kvality, uznávání kreditů, uznávání evropských kvalifikací v zahraničí a vzájemného uznávání kvalifikací s třetími zeměmi, vypracování studijních plánů, mobility, kvality služeb apod.;
  • mohou zahrnovat propagaci programu Erasmus Mundus a jeho výsledků;
  • mohou být prováděny partnerstvím organizací z Evropy a mimoevropských zemí činných v oblasti vysokoškolského vzdělávání;
  • mohou mít různé podoby (konference, semináře, dílny, studie, analýzy, pilotní projekty, ocenění, mezinárodní sítě, příprava materiálů ke zveřejnění, rozvoj informačních, komunikačních a technologických nástrojů);
  • mohou probíhat kdekoli ve světě.

Program Erasmus Mundus je centralizovaný, tzn. je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Výkonnou agenturu můžete kontaktovat prostřednictvím emailu EACEA-EM2-A3@ec.europa.eu.