CELI

 

Termíny konání zkoušky PRO LS 18/19 BUDE AKTUALIZOVÁNO
  pro úrovně A1 CELI 1 I – A2 CELI 1 – B1 CELI 2 – B2 CELI 3 – C1 CELI 4 – C2 CELI 5
Zápis ke zkoušce  
Cena  3100 Kč
Číslo účtu  + doplňkové info k platbě  veškeré další info poskytnou kontaktní osoby (viz níže)
Způsob úhrady  
Manipulační poplatek VŠE
Číslo účtu KRoJ + doplňkové info k platbě  
Kontaktní osoby PhDr. Miroslava Ferrarová (miroslava.ferrarova@vse.cz)

PhDr. Dominika Kovářová, Ph. D., MBA (dominika.kovarova@vse.cz)

Odkaz na web CELI
 http://www.cvcl.it/categorie/categoria-14
Místo konání zkoušek budova VŠE na Žižkově (písemná i ústní část)
Evaluace Písemná část – italská strana ; ústní část – pedagogové KRoJ
Diplomy Originály diplomů jsou k vyzvednutí u sekretářky KRoJ zpravidla 4 měsíce od konání zkoušky (studenti jsou informováni)