Přípravný kurz pro veřejnost

Tento přípravný kurz ke zkoušce Madridské obchodní a průmyslové komory je určen studentům z jiných vysokých škol i zájemcům z řad odborné veřejnosti.  Od zimního semestru 15/16 bude jedním ze dvou vyučujících renomovaný ekonom z obchodní sekce španělského velvyslanectví, který je obeznámen s obsahem zkoušky i způsobem examinace, tudíž příprava adeptů na ústní i písemnou část zkoušky bude mnohem efektivnější a zaměřená na zdokonalení výhradně těch vědomostí a dovedností, které jsou vyžadovány.

Cena přípravného kurzu je 5 000 Kč (výuka se koná 2x týdně, tj. 2x 90 minut, celkem 52 hodin výuky). V ceně kurzu není zahrnuta cena za zkoušku CCIM (90 euro), kterou každý uchazeč hradí na účet Komory samostatně (viz Praktické info). 

Zkoušku je možné vykonat i bez předchozího absolvování kurzu, v takovém případě zájemce musí uhradit cenu za zkoušku (na účet CCIM) a také manipulační poplatek VŠE, který činí 1 700 .

Další informace o kurzu nebo náležitostech zkoušky najdete pod jednotlivými odkazy (Espaňol de los Negocios, Espaňol del Turismo, Přípravný kurz pro studenty ) nebo se můžete obrátit na kontaktní osoby (viz Praktické info.)