Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Slavnostní zakončení cyklu přednášek Madridské obchodní a průmyslové komory

Související stránky

Slavnostní zakončení cyklu přednášek konaných v rámci Přípravného kurzu na zkoušku Madridské obchodní a průmyslové komory

V rámci kurzu 2RO464 Příprava na zkoušku Madridské obchodní komory proběhla 28. listopadu 2017 závěrečná přednáška rodilých mluvčích. Přednáška na téma „Jak úspěšně obchodovat s partnery z hispanoamerických zemí“ se konala v Obchodní a ekonomické kanceláři Velvyslanectví Španělska. Měla podobu kulatého stolu a moderovala ji paní Ana Vich, obchodní radová Španělského velvyslanectví v Praze. Zúčastnili se jí zástupci čtyř latinskoamerických velvyslanectví, konkrétně paní Laura Melina Fueguel (Velvyslanectví Argentiny), pan Miguel Ángel Vilchis Salgado (Velvyslanectví Mexika), pan Julio Antonio Ubillús Ramírez (Velvyslanectví Peru) a pan Jorge Vidal Rodríguez (Velvyslanectví Chile).

Akce se setkala u studentů s mimořádným ohlasem, protože se dozvěděli mnoho zajímavých informací a měli možnost pohovořit si s jednotlivými hosty.

Katedra románských jazyků VŠE děkuje všem pozvaným za jejich čas a ochotu věnovat se našim studentům.

Naše zvláštní poděkování patří paní Aně Vich, obchodní radové Španělského velvyslanectví, za organizaci celého cyklu přednášek. Doufáme, že úsilí všech zúčastněných přispěje v budoucnu k dalšímu rozvoji česko-hispánských obchodních vztahů.

Ludmila Mlýnková

KROJ

 

Clausura de ponencias celebradas en el marco del Curso de Preparación para los Exámenes de Español de los Negocios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid

El día 28 de noviembre de 2017 tuvo lugar la última conferencia ofrecida por ponentes nativos, celebrada en el marco del Curso de Preparación para los Exámenes de Español de los Negocios de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. La conferencia titulada „Tácticas de negociación en los países hispanohablantes“ se realizó en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Praga. Tuvo formato de mesa redonda y fue moderada por Ana Vich, consejera comercial de la Embajada de España en Praga. Participaron en el debate representantes de cuatro embajadas latinoamericanas, concretamente, Laura Melina Fueguel (Embajada de Argentina), Miguel Ángel Vilchis Salgado (Embajada de México), Julio Antonio Ubillús Ramírez (Embajada del Perú) y Jorge Vidal Rodríguez (Embajada de Chile).

Este encuentro tuvo mucho éxito entre los estudiantes porque, además de mucha nueva información, tuvieron la posibilidad de charlar con todos los invitados.

Desde el Departamento de Lenguas Románicas de la Universidad de Economía les agradecemos a todos los presentes su disponibilidad y el tiempo dedicado a nuestros estudiantes.

Le damos las gracias a Ana Vich, consejera comercial de la Embajada de España en Praga, por la organización de todo el ciclo de conferencias y esperamos que el esfuerzo de todos se refleje en el futuro en el desarrollo de prósperas relaciones comerciales checo-hispanas.

Ludmila Mlýnková

Departamento de Lenguas Románicas