Studijní pobyty

Délka pobytu: 30 dní

Náklady na letenku do Mexika si hradí studenti sami, ubytování bývá zajištěno v mexických rodinách.

Partnerskou vysokou školou v Mexiku je Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) ve státě Morelos. Všichni účastníci budou po dobu výměny studenty ITZ a při poznávání země a mexické kultury doprovázejí jejich mexičtí kolegové. Pohostinství pak mexickým studentům oplácejí ve stejném rozsahu při jejich pobytu v Praze.

Výměny se NEMOHOU zúčastnit studenti 1. ročníku ani ti, kdo studují v posledním semestru a končí studium na VŠE.

Další informace poskytne: doc. PhDr. V. Hlavičková, CSc. (hlavicko@vse.cz)

Podávání přihlášek na výjezd leden/únor 2015 bylo ukončeno.  

 

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás tímto informujeme o vyhlášení stipendijní nabídky na kurzy španělského jazyka a laplatské kultury v Argentině.

Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí prostřednictvím Národní správy mezinárodní spolupráce (Dirección Nacional de Cooperación Internacional), na základě Článku 10 Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 – 2011,

tři (3) místa pro české studenty v intenzivním měsíčním kurzu španělštiny a laplatské kultury

Kurz začne v červenci a skončí v srpnu 2014. Termín bude upřesněn později. Kurz se uskuteční na Filosofické fakultě Univerzity Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 25 de mayo 221, Ciudad de Buenos Aires).

Úspěšní kandidáti obdrží stipendium k pokrytí nákladů na ubytování a stravu. Účast v kurzu jim bude poskytnuta zdarma. Kurzy jsou určeny pro studenty veřejných vysokých škol v ČR se znalostí španělštiny minimálně na úrovni B1 dle SERR.

  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO UZAVŘENO K 30. 4. 2014.

 

Všichni italsky hovořící absolventy ekonomických, právnických a technických fakult se nyní mohou přihlásit se do kurzu věnovaného kosmickým programům. Kurz se uskuteční v Římě v období únor-červenec 2014 a následně na něj naváže stáž v některé z italských kosmických firem v délce 3-6 měsíců. 

Vyučovací jazyk: italština

Školné: 3600 eur

Další informace viz odkaz
http://www.sioi.org/pages/it/scuola-di-alta-formazione-internazionale/formazione/master-in-istituzioni-e-politiche-spaziali.php

Uveřejněno: 8/XI/2013, výběrové řízení bylo ukončeno.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague