Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Pracovní stáže

Související stránky

 • tříměsíční stáž na ZASTOUPENÍ CZECHTRADE V CHICAGU (přihlašování do 15. 4. 2017)

je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty Mezinárodního obchodu a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů v zimním semestru 2017/2018 jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

ct

Termín stáže: zimní semestr 2017/2018

http://fmv.vse.cz/staze-ocima-studentu

Podmínky stáže: Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (ideálně C1) a uživatelská znalost MS Office. Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Požadavky na studenta:

 • Výborná znalost anglického jazyka
 • Znalost ekonomické a obchodní terminologie
 • Práce s počítačem
 • Komunikační dovednosti pro případná jednání s místními partnery
 • Stylistické dovednosti, aby bylo možné vytvářet zprávy a články, které se zabývají problematikou americké ekonomiky a CzechTrade
 • Vysoké pracovní nasazení a zájem získat nové znalosti o obchodu

 

Podmínky výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
 • motivační dopis v angličtině;
 • nástin projektu stáže v Chicagu.

 

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
50 % Motivační dopis a téma projektu
50 % Průměrný prospěch

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 15. dubna 2017.

 

 • tříměsíční stáž na Stálé misi České republiky při OECD v Paříži (přihlašování do 15. 4. 2017)

je určena pro studenty navazujícího magisterského studia (přednostně pro studenty Mezinárodního obchodu, Evropské integrace a vedlejší specializace Ekonomická diplomacie) Fakulty mezinárodních vztahů. Stáž bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů v zimním semestru 2017/2018 jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

Termín stáže: září – listopad 2017

Stálá mise ČR při OECD v Paříži nabízí studentům vysokých škol krátkodobé praktické stáže. Potřebné formuláře pro předložení žádosti o stáž je možné nalézt na internetových stránkách MZV ČR. Předpokladem pro přijetí stážisty/stážistky je především motivace, zájem o aktivní zapojení do činnosti Stálé mise ČR při OECD a o problematiku, kterou se OECD zabývá a potřebné jazykové schopnosti (výborná AJ, alespoň základy FR). Během stáže se zájemce seznámí s činností Stálé mise ČR a sekretariátu OECD. Stážista se (v roli pozorovatele) spolu s diplomaty Stálé mise nebo s experty z ČR účastní vybraných jednání výborů OECD a z jejich zasedání následně připravuje písemný záznam.

Stážista má možnost nahlédnout do práce diplomatů naší Stálé mise při OECD a podílet se na zpracování různých analýz. Konkrétní zaměření lze zvolit ze širokého spektra oborů, kterým se OECD věnuje, jako například hospodářský rozvoj, energetika, rozvojová spolupráce, životní prostředí apod. Stálá mise neposkytuje stážistům žádnou odměnu, nezajišťuje jejich ubytování nebo pojištění a nemůže hradit ani žádné další náklady se stáží spojené.

Ve svém motivačním dopise uveďte, v jakém termínu chcete stáž absolvovat. Délka stáže je obvykle tři měsíce. V odůvodněných případech lze realizovat i stáže kratší, minimálně však v rozsahu jednoho měsíce. Stáže probíhají po celý rok, s výjimkou letních měsíců (červenec a srpen).Po obdržení kompletní žádosti bude tato nejprve posouzena vedením Stálé mise a následně v závislosti na jeho rozhodnutí postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR v Praze. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu doručujeme žádost podat s dostatečným (několikaměsíčním) předstihem před datem plánovaného zahájení stáže.

O podmínkách stáží se můžete blíže informovat i telefonicky na čísle + 33 1 46 47 29 49.

 

Podmínky výběrového řízení:

Přihláška musí obsahovat:

 • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE
 • motivační dopis v angličtině
 • nástin projektu stáže v Paříži.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
50 % Motivační dopis a téma projektu
50 % Průměrný prospěch

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe(at)vse.cz do 15. dubna 2017.

 

 

 • STÁŽ na Českém centru Brusel (výběrové řízení bylo již ukončeno)

České centrum v Bruselu hledá 2 stážisty se zájmem o propagaci české kultury v Belgii v termínu září – prosinec 2015 (min. 4 měsíce, pracovní doba: 40 hodin týdně).

Česká centra prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a propagují Českou republiku ve světě. Působí jako síť prostřednictvím 22 Českých center v zahraničí na 3 kontinentech. Jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro prezentaci země

 

INFORMACE K PODOBĚ STÁŽÍ

1.  Stáž – zaměření: psaní textů a překlady 

 •  Požadavky:
  • výborná znalost češtiny a francouzštiny, angličtina či holandština výhodou
  • psaní a překlady textů o kulturních akcích z češtiny do francouzštiny
  • zkušenost s organizací kulturních akcí
  • znalost práce s MS Office, zkušenost s administrováním webových stránek (ovládání běžného CMS systému)
  • samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci

   

  2. Stáž – zaměření: grafika, fotografie, kultura

  Požadavky:

  • výborná znalost češtiny, dobrá znalost francouzštiny, angličtiny či holandštiny
  • zkušenost s organizací kulturních akcí
  • znalost práce v grafických programech
  • fotografická dokumentace akcí
  • znalost práce s MS Office, zkušenost s administrováním webových stránek (ovládání běžného CMS systému)
  • samostatnost, komunikativnost, kreativita, smysl pro týmovou práci

  Stážistům nabízíme:

  • zajímavou a motivující práci v malém dynamickém týmu
  • prostor pro vlastní iniciativu
  • spolupráci s předními českými umělci
 • V případě zájmu prosím zašlete do 20. 4. 2015 svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a vyplněný dotazník k žádosti o umožnění stáže na ČCZ (dostupný na stránkách Českých center, v sekci Kariéra – Stáže) na e-mail stazeccz@czech.cz. Jedná se o neplacenou stáž, doporučujeme hlavně studentům s nárokem na grant (např. Erasmus apod.).Více informací naleznete na:  http://www.czechcentres.cz/kariera/staze/ S jakýmikoli dalšími dotazy se můžete obrátit na výše uvedený e-mail.

 

 • Stáže ve Francii pro frankofonní studenty (výběrové řízení bylo již ukončeno)

Profesní oblasti:

 • Informační kancelář pro turisty
 • ZOO
 • Camping
 • Restaurace

Kde: jižní Bretaň (département Morbihan), Francie

Kdy: léto 2015 (červen – září)

Na jak dlouho: 3 měsíce

Počet míst: 3

Požadovaná jazyková úroveň: B2

Termín přihlášení: do 15. 12. 2014

Svůj životopis (1 strana, s fotkou) a motivační dopis ve francouzštině posílejte v elektronické podobě na pierre.brouland@vse.cz či katerina.dvorakova@vse.cz

Vhodné především pro studenty cestovního ruchu, ale i pro ostatní frankofonní studenty!