IFTG na FMV

 

Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem Vysoké školy ekonomické v Praze a již od roku 1990 se specializuje na vzdělávání frankofonních manažerů. Při studiu MBA, jehož cílem je připravit absolventy pro manažerské pozice ve francouzských firmách nebo v českých podnicích, si studenti osvojí vědomosti a dovednosti, které jim umožní využít v praxi odborné i jazykové znalosti a pracovat v multikulturním prostřed. Výuka probíhá ve francouzštině a češtině.

Uzávěrka přihlášek do programu pro AR 2018/19 byla prodloužena do 20. 5. 2018.

 Více informací najdete v letáku (viz níže) a především na webových stránkách http://iftg.vse.cz/

Leták MBA IFTG


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague