Kurzy hrou

FRANCOUZŠTINA

Francouzština má pověst velmi náročného jazyka. Pravda je, že osvojit si správný písemný i mluvený projev snadné není, ale tento krásný jazyk se vám za vaši píli rozhodně odmění. Jestli vás francouzština láká, ale bojíte se jí, tak si poslechněte, jak naši studenti už po pouhém prvním semestru studia (kurz 2R0101 Francouzština pro ekonomy – základní úroveň A0/A1) představují ve francouzštině sami sebe, v tomto případě v podání studentky Nely Křivohlávkové:  https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/Eciz2aJGyYdAgaG_mhkckBEBOXeDDynsmC3MNb_5s09OSg?e=eo1cE4

V pokročilejším kurzu 2RO103 Francouzština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň 1 (A1/A2) se naši studenti dokázali přizpůsobit i náročnější výuce jazyka přes obrazovky: podívejte se na video Evgeniie Aiupova, který s vtipem simuloval roli realitního makléře pro klienta se zájmem o pronájem bytu (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EVVTc_-uc4tHpiom6Lr7wKQBxWQuyEmodoPXMh5WTbCmJQ?e=pBCZrz), dvě nabídky bytů profesionálně představil i Gian-Mario Battaglia (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EVPxEOz8LsRMpabw_DCY5OABiEzxisMgJlVl6NafkE4ezQ?e=MjlyBP). 

Tento kurz zároveň připravuje na zkoušky Pařížské obchodní komory – úroveň A2.  Pro nacvičení ústní části zkoušky si tak studenti zahráli na kandidáty na přijímacím pohovoru do zaměstnání: podívejte se na skvělá videa Terezy Najmanové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EZ2U7Kz1px9OvsTlbQroq0YBNjJKUQk2Wuwf4VsS-rDWSA?e=ADkAjW) a Johanky Jínové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/Ee-SaokiBt9LpJb8Ro6NFY8BY4cnn5XD52XK36-FVVomVQ?e=tvJLSk).

Podobné aktivity dělali samozřejmě i studenti z mezinárodních programů. Například v kurzu 2RO122 French for beginners II (A1), vedeném v anglickém/francouzském jazyce, se v letním semestru hodně cestovalo, pandemii navzdory. Podívejte se, jak o svých cestách dokázala již v druhém semestru studia francouzštiny pohovořit Alicia Aguiar ze Španělska: https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EZOxkCXH3OhBmpsyd77WksEBflA4RniAG8wWnbZzgQnNlw?e=gmuPdH.  O dopravě ve své zemi (ČR) mluvila Linda Bulantová: https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/ETaAzSqwbp9EuHmfOt1Cli8B_9dG1W0KfdLeBxyTmbj5Fg?e=ayX8TG.

V kurzu 2RO124  Lower Intermediate French for economists 2 (A2), rovněž vedeném v anglickém/francouzském jazyce, si zase v letním semestru studenti zahráli na kandidáty na pracovní místo a krátce představili svou předešlou studijní a profesní dráhu. Podívejte se na video, které natočili Sandra Carillo Ramírez ze Španělska (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EbqCGCWGC05Gv6BK5HavPJ4BBeeNGpSRsDt2Yzq7NvqQBA?e=qT49bM) a Felix Knigge z Německa (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EY1HcJetmGZMmQbpreAkNPoBYg_FF_S-Dm53xtOixJBj3w?e=dQvVqi).

Pokud jde o pokročilé kurzy francouzštiny, tak v období pandemie nelenili ani studenti kurzu 2RO204 Francouzština pro ekonomy – pokročilá úroveň 4 (B2/C1), kteří si při online výuce procvičili svůj mluvený projev i na méně vážná témata formou individuálních nahrávek: poslechněte si Stepana Avakyana (https://vse.sharepoint.com/:u:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EUQONoSEChBErpYXAq487bsBtecFy54r1WQ36lEKwzDnwA?e=ymqCjQ) a Matěje Blína (https://vse.sharepoint.com/:u:/s/fmv/zamestnanci/kroj/Ed6IwAI7xClHhNoDW6V0xOoBt4Vzy7sesX0i9bB6r3CwZQ?e=rv0QdH), jak mluví o výhodách a rizicích svých oblíbených sportů. 

V kurzu 2RO212 Francouzština pro ekonomy pokročilá úroveň 2 (B2/C1) studentka Kateřina Čermáková vyhotovila prezentaci na aktuální téma: L’impact de la crise sanitaire sur le tourisme en France (https://vse.sharepoint.com/…/L%E2%80%99impact%20de%20la…), po které následovala minidebata, během níž si mluvený projev procvičili i ostatní studenti.

V kurzu 2RO302 Příprava na DFP Pařížské obchodní komory (B2/C1) se studenti i přes přísný lockdown trpělivě a kreativně připravovali na ústní a písemnou část této zkoušky. Například Iveta Koubová se ve své videoprezentaci snažila navodit autenticitu prostředí automobilového výrobce Dacia a předvedla perfektní profesionální výkon: https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EZ3ybm02AiVJuG4tDleXCx4BogOSPmgOAgvUDgDg0IncIQ?e=y701pL , stejně jako Jan Křemenák, který v audionahrávce prezentoval kosmetickou firmu Mlle Bio (https://vse.sharepoint.com/:u:/s/fmv/zamestnanci/kroj/Eaig0U2QeStAs7j96GcCBkIB51WY1f2C2j10jgHt-ZXKCQ?e=Ki0coz).

Studenti také porovnávali dva potravinářské produkty (ze všech úhlů pohledu – vzhled, forma, obal, prezentace, chuť, cena, kvalita, celkový dojem). Podívejte se na videa  Lucie Dvořákové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EXUxwAv8r5hArq2lLCPJXscB1We1ELoEqs31p6Fc_tRnMg?e=rhuw2P), Gabriely Šebetkové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EXWIattHZ4hHpWlqBnH5MXsBgYBkssbAsrCMn4lh-NIeVg?e=LXShCl) a Viktorie Makarchukové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EbC3BG0QYQRPpZAE2ox4WfwB37lrO3TZLFtwKjla5YEYIg?e=KodWHn), které se proměnily v youtuberky zásobující své fanoušky pravidelnými komentáři o potravinách, Martiny Havelkové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EfJhkeUboixNpuMmqducTvMBGbLK9gwN7IfgOJqEph90dQ?e=1ZNRpy), která předvedla i v “domácí” praxi profesionalitu a jazykovou  dokonalost, Filipa Šmakala (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EWv42BvGXPtLgtrxtPln9jgBppVNPU82RXzc5MvH_Pizgg?e=SPUEda), který nezklamal se svým vtipem a nadhledem.

A konečně na kurzu 2RO503 Efektivní komunikace v obchodní praxi (C1) se studenti mimo jiné učili efektivně a v omezeném čase představit podnik či jeho projekt a připravili zdařilá videa na toto téma, mezi nimi i Evgenii Bazanov (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EcgOEld-yN9GpI7RayVWmWYBTCKE0hfxY-m8LInO7bgr5Q?e=DjU2Gw) či Anastázie Černá (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EVnuivKGHmtDmuXJrrshsF0BXaBUiAnH_hkj7vfT1Pgt0Q?e=kBcSq3). Podívejte se na jejich firemní upoutávky („Pitch entreprise“)! V jiném projektu srovnávali studenti dva výrobky: podívejte se na skvělé videoprezentace Filipa Vánika (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/ETKk1uWRNTtGu2trjSgZJ3UB3gaxnEVy8oVPuuCYd7UHSA?e=KnxUeC) a Kristíny Mražíkové (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EWdG9nIojGhDgkzJDAifaGgBGT5O7FDsh04U5rp36vkWuA?e=42Ccad).  

Tento kurz je součástí vedlejší specializace Komerční jazyky. Pokud stále váháte s výběrem VS, chcete se i na inženýrském studiu intenzivně věnovat studiu cizích jazyků a prohloubit si své vědomosti kulturních a hospodářských reálií daných jazykových regionů, pak je vedlejší specializace Komerční jazyky právě pro vás. Podrobné informace naleznete na našich stránkách https://kroj.vse.cz/

Nejsou výkony našich studentů skvělé? A nechcete si něco podobného také vyzkoušet? Tak se francouzštiny nebojte a přihlaste se! Rádi vás uvidíme v jakémkoliv kurzu základní i pokročilé řady! 

 

ŠPANĚLŠTINA

Španělština má – na rozdíl od francouzštiny – pověst jazyka snadného. Nicméně je třeba říct, že tato pověst tak docela neodpovídá pravdě, je to románský jazyk a studiu celkem rozvětveného gramatického systému se nelze vyhnout. Ale je to jazyk krásný a nás těší, že studentů v základních i pokročilých kurzech španělštiny stále přibývá.

Jak dokazují studentské výkony v základních kurzech, tak i  po absolvování dvou semestrů výuky španělštiny můžete natočit skvělou videoprezentaci.  Příkladem je Vendula Mácová, studentka kurzu 2RO162 Španělština pro ekonomy – základní úroveň 2 (A1), která připravila krásné video o své rodině a koníčcích: https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/ERIxnx539ShIuln4bfdiGJwBhzRSbnJvsSgfoCmr6JNyIA?e=Px4sWW

Témata jednotlivých lekcí z učebnice se dají zpracovávat i zábavným způsobem, např. se můžete naučit vařit typická španělská jídla podle videoreceptů svých kolegů. Podívejte se na skvělé video, které v letním semestru natočila v kurzu 2RO163 Španělština pro ekonomy – mírně pokročilá úroveň I (A1/A2) studentka Aneta Kudrová (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/Ee0jAiMzncRBhoe6xREei7gBcMkp60TuJ_HF15uReZvEkQ?e=Jbiyp9). Procvičování gramatiky a konverzace nemusí být vždy nudné a nezáživné, a proto vybíráme aktivity, u kterých se i dobře bavíme.

V kurzu 2RO182 Basic Spanish for economists 2 (A1), určeném pro mezinárodní studenty a vedeném v anglickém / španělském jazyce, měli studenti vytvořit video na téma „Soy una persona bastante…“ Podívejte se na jednu ze zdařilých realizací od studentky Preethika Prasanthan: https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EUc10sLjTNJLg2PjS3HR6U4BC4lkAkC7mRi4oUpPa0ygCA?e=IhZh5h

Pokud jde o pokročilé kurzy španělštiny, studenti kurzu 2RO272 Španělština pro ekonomy – pokročilá úroveň 2 (B1/B2) natočili krásná a zábavná videa na téma “Marketing a reklama / Marketing y publicidad”: první v podání Natálie Volfové (https://www.youtube.com/watch?v=T3b8mpKeY0c), na druhém spolupracovaly Elena Valašíková, Martina Zvarková y Rebeka Hanzelová (https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EcCTGxJENL9Os9U1XR6nQP8BPXOyUaG7p1oacn61Q7IQVw?e=p6wGvb).  

Ani v kurzu 2RO362 Příprava na zkoušky Madridské obchodní komory 2 (B2/C1) se studenti nenechali zahanbit a tvořili zajímavá a zábavná videa, například na téma „Reklama na výrobek/Promoción del producto“. Podívejte se například na zdařilé video Nikoly Křístkové: https://vse.sharepoint.com/:v:/s/fmv/zamestnanci/kroj/Ed5wRlS_Bc1BvvRKirRFJAEBAUWEn6FFHa-gPOkXhrmAVg?e=mB8qzx.   

Těm, které Přípravné kurzy na Madridskou obchodní komoru (B2/C1) teprve čekají, velmi doporučujeme dodržet studijní trajektorii a v ZS si zapsat kurz 2RO361 z důvodu obsahové provázanosti obou kurzů.  

 

PORTUGALŠTINA

Jsme moc rádi, že můžeme studentům nabídnout i kurzy portugalského jazyka. I v kurzu 2RO192 Portugalština pro ekonomy – základní úroveň 2 (A2)  jsme se mohli vydat za hranice: zadáním bylo představit přírodní či kulturní zajímavost některé lusofonní země. Maryna Redkova kreativně ztvárnila svůj pobyt v Portugalsku a provedla nás nejlepšími kavárnami města Viana do Castelo: https://vse.sharepoint.com/:p:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EbT1Zl_2MYRHhPDRzRtL7FkBULqkA0YTz3Y1qKWxzB6S5Q?e=AyS6Rg. Radka Maťátková představila Azorské ostrovy, na které se chce vypravit a o nichž sbírá informace: https://vse.sharepoint.com/:p:/s/fmv/zamestnanci/kroj/EUQ8Ffr5ASNPqqdNm_oJ22IB1xooiuLDhrtim7LHPhQMig?e=2azTh6.  

Nechejte se zlákat i vy krásou tohoto románského jazyka a zapište se do našich kurzů portugalštiny pro začátečníky až mírně pokročilé (2RO191-194)!

V našich kurzech se zkrátka studenti nenudí a poctivě pracují, i když se výuka koná online. A my jsme moc rádi, že jejich výkony to dokazují.