Nový kurz Španělština v podnikové praxi

Katedra románských jazyků FMV VŠE informuje, že nabízí nový kurz Španělština v podnikové praxi, který je určen pro pracovníky ve španělských a latinskoamerických firmách nebo podnicích, které se španělsky mluvícími teritorii obchodují, nebo pro ty, kteří uvažují o práci ve španělsky mluvící firmě, kulturní instituci, Českém centru, mezinárodní organizaci či na velvyslanectví anebo se chtějí věnovat diplomacii.

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni komunikovat ústně i písemně v oblasti obchodní španělštiny a budou připravení pro složení profesní zkoušky a získání mezinárodně uznávaného certifikátu u Obchodní a průmyslové komory v Madridu (úroveň B2: Certificado Básico de Español de los Negocios / úroveň C1: Certificado Superior de Español de los Negocios)

Podrobnější informace o kurzu, jeho náležitostech, ceně, datu a místu konání i závaznou přihlášku najdete v sekci Kurzy pro veřejnost/Profesní španělština.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague