Nová nabídka odborných kurzů francouzštiny pro učitele středních ekonomických a hotelových škol

Katedra románských jazyků připravila novou nabídku intenzivních kurzů pro učitele francouzštiny na středních odborných školách. Jedná se o

Kurz profesní komunikace ve francouzštině pro učitele francouzštiny na středních ekonomických školách a obchodních akademiích (BŘEZEN 2016) a

Kurz „Hotellerie-Restauration“ pro učitele francouzštiny na středních školách hotelnictví a gastronomie (ŘÍJEN 2016).

Během dvou 5hodinových bloků se seznámíte s odborným lexikem v této oblasti i s metodami a jednotlivými didaktickými postupy pro svou pedagogickou praxi. Podrobnější informace a přihlášku naleznete v sekci Kurzy pro veřejnost. Přihlášku poté zašlete prosím na sekretariát Katedry.

Těšíme se na Vás!

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague