Praktické info

KROJ informuje studenty, že v rámci Pařížské obchodní komory (Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France) lze získat mezinárodně uznávané diplomy několika typů a úrovní. V současnosti je možné vykonat zkoušku z následujících dvou typů – Diplôme de Français Professionnel AFFAIRES (Obchodní francouzština) a Diplôme de Français Professionnel TOURISME – HOTELLERIE – RESTAURATION (Francouzština v cestovním ruchu – hotelnictví – gastronomii).

 TYP ZKOUŠKY A ÚROVEŇ

  • DFP Affaires A1
  • DFP Affaires A2
  • DFP Affaires B1
  • DFP Affaires B2
  • DFP Affaires C1
  • DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration A2
  • DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration B1
  • DFP Tourisme – Hôtellerie – Restauration B2

Pařížská obchodní komora nyní připravuje i novou koncepci zkoušky pro oblast mezinárodních vztahů a diplomacie na úrovni B1 (DFP RELATIONS INTERNATIONALES B1) i pro úroveň B2 a C1 (DFP RELATIONS INTERNATIONALES B2, C1).

Došlo k úpravě jak náplně, tak i průběhu všech úrovní zkoušek, písemná část má elektronickou podobu. Celá zkouška probíhá buď ve Francouzském institutu, nebo na VŠE (v případě zájmu více než 5 uchazečů – bez ohledu na úroveň a typ zkoušky ). Zkoušky všech úrovní se konají vždy v lednu a červnu, informace o zápisu najdete včas pod odkazem Termíny zkoušek.

Podrobný popis nápně jednotlivých zkoušek naleznete v rubrikách dle typu zkoušky a úrovně. Informace o přípravných kurzech naleznete v rubrice  Přípravný kurz pro studenty. Případné další dotazy zodpoví vedoucí francouzské sekce KRoJ dr. Kateřina Dvořáková (katerina.dvorakova@vse.cz).

Do přípravných kurzů, které pořádá Katedra románských jazaků, se mohou přihlásit:

         Studenti VŠE v rámci řádného studia

         Studenti VŠE v rámci mimořádného studia (1 kredit = 700,- Kč)

 

 

Další informace týkající se přípravy na zkoušky, modelové testy i tutoriály pro jednotlivé úrovně naleznete na stránkách CCI Paris Ile-de-France.

V případě úspěšného složení zkoušky studenti FMV obdrží finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč, který se vyplácí formou mimořádného stipendia (platí od LS 2013/14 a všechny následující termíny).

Pokud jste získali diplomy DELF / DALF, budou Vám uznány kurzy řady 2RO101-108 (úroveň A1 až B1/B2), nikoliv však kurzy vyšší (2RO2xx a výše), zaměřené na odborný jazyk.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague